การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน 

พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้
ของเล่นปลายเปิดฝึกการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้

ของเล่นแบบปลายเปิด ก็คือของเล่นที่เล่นแล้ว ผลลัพธ์ไม่ได้มีอย่างเดียว หรือไม่ใช่ของเล่นสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการเล่นจำเพาะเจาะจง จึงเหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน หากแต่เด็กสามารถใช้ความคิด จินตนาการของตนเองสร้างสรรค์ให้ออกมาได้หลากหลายอย่าง เช่น การต่อบล็อกเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของเด็ก การก่อทราย เป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามแต่เด็กจะจินตนาการหรือเรียนรู้ และสิ่งของรอบตัว เช่น กะละมัง จาน ช้อน กล่องต่างๆ ฯลฯ เพราะของเหล่านี้จะช่วยให้พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนเป็นไปอย่างสมวัย เพราะลูกจะได้ฝึกการใช้จินตนาการ ใช้ข้อมูลที่มีในสมองนำมาลงมือทำ ได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และนำไปสู่การสร้างสรรค์การเล่นแบบต่างๆ ตามแต่ใจคิด

  • เคล็ดลับการเล่นของเล่นปลายเปิด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน
    -ชวนลูกต่อบล็อกเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของลูก โดยเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง  ต่อบล็อกได้ 3-5 ชั้น  เด็ก 2 ขวบ ต่อได้ 5-6 ชั้น เด็ก 3 ขวบ ต่อได้ 6-8 ชั้น เป็นต้น
    -ให้อิสระลูกในการเล่นก่อทราย ปั้นดินน้ำมัน หรือแป้งโดว์ เป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามแต่เขาจจินตนาการ หรือเรียนรู้
    -เล่นสิ่งของรอบตัว เช่น กะละมัง จาน ช้อน กล่องต่างๆ ฯลฯ เพราะของเหล่านี้จะช่วยให้ลูกฝึกการใช้จินตนาการ ใช้ข้อมูลที่มีในสมองนำมาลงมือทำ ลองผิดลองถูก เพื่อให้เล่นได้อย่างที่ต้องการ

 

พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว 

ช่วยงานบ้าน พัฒนากล้ามเนื้อลูกน้อย

ลูกวัยนี้ชอบเลียนแบบผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการเลียนแบบการทำงานบ้าน เขาจะสนุกกับเข้ามาเป็น “ผู้ช่วย” คุณแม่ทำงานบ้าน คุณแม่จึงสามารถใช้โอกาสนี้ในการเสริมพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้าน ถูพื้น พับผ้า  จัดโต๊ะฯลฯ  เพราะพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีมากขึ้น เด็กๆ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการทำงานบ้านต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

คุณแม่ไม่ควรห้ามหรือดุว่าลูกมาทำยุ่ง  แต่ควรใช้โอกาสนี้ มอบหน้าที่ผู้ช่วยให้ลูก เขาจะได้มีพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนทางด้านกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ที่สำคัญ ลูกจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความสำคัญ และเด็กวัยนี้ชอบทำให้พ่อแม่พอใจ และการช่วยทำงานบ้านก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้พ่อแม่เห็นได้ง่ายที่สุด  และเมื่อต้องการให้ลูกช่วยทำสิ่งใด  พยายามใช้คำสั่ง 2 คำสั่งควบคู่กันไปโดยใช้คำเชื่อม เช่น ลูกช่วยหยิบไม้กวาดแล้วลองกวาดพื้นตรงนี้นะคะ”  เพื่อช่วยให้ลูกรู้จักคำต่างๆ มากขึ้น และการทำตามคำสั่ง 2 ชั้นได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนด้านความคิดและสติปัญญาของเด็กในแปลงคำสั่งต่างๆ ออกมาเป็นการกระทำตามลำดับ

 

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน ด้านภาษาและการสื่อสาร

เล่นเกมทำตามคำสั่ง พัฒนาภาษาของลูก

พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนทางภาษาจะมีการพัฒนามากขึ้น จนสามารถเข้าใจความหมายของคำสั่งและคำบอกชั้นเดียวง่ายๆ ไม่ซับซ้อนของผู้ใหญ่และทำตามคำสั่งหรือคำบอกเหล่านั้นได้  เช่น “มานี่” ดูนั่น” “หอมแม่” “เอาขนมมาให้แม่” ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านภาษาของลูกจะรุดหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างว่าได้ส่งเสริมเขาให้ได้ใช้ภาษามากน้อยแค่ไหน ในแต่ละวันได้มีการพูดคุย เปิดโอกาสให้เขาได้พูดตอบโต้ด้วย หรือขณะอยู่ด้วยกันได้ให้โจทย์เขาทำตามคำบอกหรือคำสั่งอยู่บ่อยๆ เช่น “ไปเอาช้อนมาให้แม่” “เอาจานไปเก็บ” ฯลฯ  หรือได้ใช้คำพูดประเภท “ของหนู” “ของแม่” “แม่ให้หนู” “ขอแม่หน่อย” ฯลฯ เพื่อเสริมพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนให้ลูกได้เรียนรู้ภาษา เรียนรู้ความแตกต่างของคำ และพัฒนาความเข้าใจภาษา  เพราะความเข้าใจภาษาไม่ได้หมายถึงการพูดได้เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดด้วยค่ะ

 

พัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือน ด้านอารมณ์และสังคม

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยคำชม

เด็กๆ ก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่ชอบคำชม เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำเรื่องดีๆ ต่อไป เมื่อคุณแม่ให้ลูกทำสิ่งใด แล้วลูกทำได้ คุณแม่ควรชม ปรบมือให้ หรือพูดขอบใจเขากับสิ่งที่เขาทำได้อย่างที่เราต้องการให้ทำ เพราะการชื่นชมเมื่อลูกทำเรื่องดีๆ จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนด้านอารมณ์และสังคมในทิศทางที่ดีค่ะ

เด็กวัยนี้ชอบให้ผู้อื่นสนใจ การทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่อย่างถูกต้อง และได้รับคำชมเชยหรือปรบมือจากผู้ใหญ่ จะทำให้เด็กเกิดความพึงพอใจ เขาจะยิ้มอย่างร่าเริงเมื่อผู้ใหญ่ชม และเป็นแรงเสริมชั้นดี ที่จะทำให้เขากระตือรือร้นที่จะทำตามคำสั่งหรือคำบอกอื่นๆ อีกเพื่อเรียกความสนใจและคำชมจากผู้ใหญ่

คำชมมีความหมายมากสำหรับการสร้างตัวตนของลูก ถ้าคุณแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างไร ก็ต้องชมลูกไปในทิศทางนั้น เมื่อลูกได้รับคำชมไปในทิศทางนั้นบ่อยๆ จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้น และเกิดเป็นการสร้างบุคลิกของลูกขึ้นมา นอกจากนี้คำชมยังช่วยคุณแม่ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 1 ขวบ 7 เดือนที่ดี เป็นการสร้างความมั่นใจ และรู้จักเคารพตัวเองของลูกด้วย เพราะความมั่นใจนั้นเกิดจากการทำอะไรแล้วมีคนคอยให้กำลังใจ แม้ทำไม่ดีในตอนแรก แต่เมื่อได้กำลังใจก็จะสู้ต่อ พอสู้ต่อเกิดการกระทำซ้ำๆ ทำให้ลูกทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ความมั่นใจก็จะตามมาค่ะ