ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้

ของเล่นปลายเปิดฝึกการแก้ปัญหา พัฒนาการเรียนรู้

     ของเล่นแบบปลายเปิด ก็คือของเล่นที่เล่นแล้ว ผลลัพธ์ไม่ได้มีอย่างเดียว หรือไม่ใช่ของเล่นสำเร็จรูปที่มีรูปแบบการเล่นจำเพาะเจาะจง หากแต่เด็กสามารถใช้ความคิด จินตนาการของตนเองสร้างสรรค์ให้ออกมาได้หลากหลายอย่าง เช่น การต่อบล็อกเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของเด็ก การก่อทราย เป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามแต่เด็กจะจินตนาการหรือเรียนรู้ และสิ่งของรอบตัว เช่น กะละมัง จาน ช้อน กล่องต่างๆ ฯลฯ เพราะของเหล่านี้จะช่วยให้ลูกฝึกการใช้จินตนาการ ใช้ข้อมูลที่มีในสมองนำมาลงมือทำ ได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูก และนำไปสู่การสร้างสรรค์การเล่นแบบต่างๆ ตามแต่ใจคิด

  • เคล็ดลับการเล่นของเล่นปลายเปิด
    • ชวนลูกต่อบล็อกเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของลูก โดยเด็กอายุ 1 ขวบครึ่ง  ต่อบล็อกได้ 3-5 ชั้น  เด็ก 2 ขวบ ต่อได้ 5-6 ชั้น เด็ก 3 ขวบ ต่อได้ 6-8 ชั้น เป็นต้น

    • ให้อิสระลูกในการเล่นก่อทราย ปั้นดินน้ำมัน หรือแป้งโดว์ เป็นรูปร่างอะไรก็ได้ตามแต่เขาจจินตนาการ หรือเรียนรู้

    • เล่นสิ่งของรอบตัว เช่น กะละมัง จาน ช้อน กล่องต่างๆ ฯลฯ เพราะของเหล่านี้จะช่วยให้ลูกฝึกการใช้จินตนาการ ใช้ข้อมูลที่มีในสมองนำมาลงมือทำ ลองผิดลองถูก เพื่อให้เล่นได้อย่างที่ต้องการ

ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

ช่วยงานบ้าน พัฒนากล้ามเนื้อลูกน้อย

     ลูกวัยนี้ชอบเลียนแบบผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการเลียนแบบการทำงานบ้าน เขาจะสนุกกับเข้ามาเป็น “ผู้ช่วย” คุณแม่ทำงานบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการกวาดบ้าน ถูพื้น พับผ้า  จัดโต๊ะฯลฯ  เพราะพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่มีมากขึ้น เด็กๆ สามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการทำงานบ้านต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว

     คุณแม่ไม่ควรห้ามหรือดุว่าลูกมาทำยุ่ง  แต่ควรใช้โอกาสนี้ มอบหน้าที่ผู้ช่วยให้ลูก เขาจะได้พัฒนากล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น ที่สำคัญ ลูกจะรู้สึกว่าตนเองได้รับความสำคัญ และเด็กวัยนี้ชอบทำให้พ่อแม่พอใจ และการช่วยทำงานบ้านก็จะเป็นสิ่งที่แสดงให้พ่อแม่เห็นได้ง่ายที่สุด  และเมื่อต้องการให้ลูกช่วยทำสิ่งใด  พยายามใช้คำสั่ง 2 คำสั่งควบคู่กันไปโดยใช้คำเชื่อม เช่น ลูกช่วยหยิบไม้กวาดแล้วลองกวาดพื้นตรงนี้นะคะ”  เพื่อช่วยให้ลูกรู้จักคำต่างๆ มากขึ้น และการทำตามคำสั่ง 2 ชั้นได้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการด้านความคิดและสติปัญญาของเด็กในแปลงคำสั่งต่างๆ ออกมาเป็นการกระทำตามลำดับ

ด้านภาษาและการสื่อสาร

เล่นเกมทำตามคำสั่ง พัฒนาภาษาของลูก

     ลูกวัยนี้มี พัฒนาการทางภาษาพัฒนามากขึ้น จนสามารถเข้าใจความหมายของคำสั่งและคำบอกชั้นเดียวง่ายๆ ไม่ซับซ้อนของผู้ใหญ่และทำตามคำสั่งหรือคำบอกเหล่านั้นได้  เช่น “มานี่” ดูนั่น” “หอมแม่” “เอาขนมมาให้แม่” ฯลฯ 

     อย่างไรก็ตาม พัฒนาการด้านภาษาของลูกจะรุดหน้าหรือไม่ ขึ้นอยู่กับคนรอบข้างว่าได้ส่งเสริมเขาให้ได้ใช้ภาษามากน้อยแค่ไหน ในแต่ละวันได้มีการพูดคุย เปิดโอกาสให้เขาได้พูดตอบโต้ด้วย หรือขณะอยู่ด้วยกันได้ให้โจทย์เขาทำตามคำบอกหรือคำสั่งอยู่บ่อยๆ เช่น “ไปเอาช้อนมาให้แม่” “เอาจานไปเก็บ” ฯลฯ  หรือได้ใช้คำพูดประเภท “ของหนู” “ของแม่” “แม่ให้หนู” “ขอแม่หน่อย” ฯลฯ เพื่อให้ลูกได้เรียนรู้ภาษา เรียนรู้ความแตกต่างของคำ และพัฒนาความเข้าใจภาษา  เพราะความเข้าใจภาษาไม่ได้หมายถึงการพูดได้เพียงอย่างเดียว แต่หมายถึงความเข้าใจในสิ่งที่คนอื่นพูดด้วยค่ะ

ด้านอารมณ์และสังคม

พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยคำชม

     เด็กๆ ก็เช่นเดียวกับผู้ใหญ่ที่ชอบคำชม เพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะทำเรื่องดีๆ ต่อไป เมื่อคุณแม่ให้ลูกทำสิ่งใด แล้วลูกทำได้ คุณแม่ควรชม ปรบมือให้ หรือพูดขอบใจเขากับสิ่งที่เขาทำได้อย่างที่เราต้องการให้ทำ

     เด็กวัยนี้ชอบให้ผู้อื่นสนใจ การทำตามคำสั่งของผู้ใหญ่อย่างถูกต้อง และได้รับคำชมเชยหรือปรบมือจากผู้ใหญ่ จะทำให้เด็กเกิดความพึงพอใจ เขาจะยิ้มอย่างร่าเริงเมื่อผู้ใหญ่ชม และเป็นแรงเสริมชั้นดี ที่จะทำให้เขากระตือรือร้นที่จะทำตามคำสั่งหรือคำบอกอื่นๆ อีกเพื่อเรียกความสนใจและคำชมจากผู้ใหญ่

     คำชมมีความหมายมากสำหรับการสร้างตัวตนของลูก ถ้าคุณแม่อยากให้ลูกเป็นอย่างไร ก็ต้องชมลูกไปในทิศทางนั้น เมื่อลูกได้รับคำชมไปในทิศทางนั้นบ่อยๆ จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นอย่างนั้น และเกิดเป็นการสร้างบุคลิกของลูกขึ้นมา นอกจากนี้คำชมยังเป็นการสร้างความมั่นใจ และรู้จักเคารพตัวเองของลูกด้วย เพราะความมั่นใจนั้นเกิดจากการทำอะไรแล้วมีคนคอยให้กำลังใจ แม้ทำไม่ดีในตอนแรก แต่เมื่อได้กำลังใจก็จะสู้ต่อ พอสู้ต่อเกิดการกระทำซ้ำๆ ทำให้ลูกทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆ ความมั่นใจก็จะตามมาค่ะ