ทำไมจึงจำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาของทารกในครรภ์สำหรับลูกน้อยของคุณ?
 

               เซลล์สมองก็เช่นเดียวกับเซลล์ของระบบอวัยวะอื่นๆ นั่นคือเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และจะมีการเติบโตเพิ่มทั้งจำนวนและขนาด เกิดเป็นเนื้อสมอง และเส้นใยประสาทที่เชื่อมโยงกับสมอง และเชื่อมโยงกันเองเกิดเป็นข่ายใยเส้นประสาทที่ซับซ้อน เพื่อทำหน้าที่ต่างๆ ตั้งแต่ลูกในครรภ์มีอายุประมาณ 8 สัปดาห์ เรื่อยไปจนถึง 3 ขวบหลังคลอด การกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาเซลล์สมองของลูกน้อย 

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

เมื่อคุณแม่ต้องการมีลูก ควรหาความรู้ในการดูแลและการส่งเสริมพัฒนาการทารกในครรภ์เสียตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ส่งเสริมให้เหมาะสมกับลูกน้อยในครรภ์ในแต่ละสัปดาห์ 

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เป็นช่วงเวลาที่สำคัญอย่างยิ่งในกระตุ้นพัฒนาการทารกในครรภ์ เนื่องจากเป็นระยะที่เซลล์สมองทารกขยายขนาดโตขึ้น  มีการแผ่ขยายสร้างโยงใยของระบบประสาทมากขึ้น สมองหยักตัวเป็นร่องเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นแหล่งเก็บสะสมข้อมูล เซลล์ที่แข็งแรงจะเติบโตเป็นส่วนสำคัญต่างๆ ของสมอง ระบบต่างๆ ในสมองจะทำหน้าที่แตกต่างกันไป โดยเซลล์ประสาทจะทำหน้าที่ส่งผ่านสัญญาณไปยังเซลล์สมองอื่นๆ ถึงแสนล้านเซลล์ด้วยกัน เพื่อสร้างระบบประสาทขึ้นมา  สมองเด็กจะถูกพัฒนาโครงสร้าง ซึ่งประกอบด้วยเซลล์สมองนับแสนล้านเซลล์ และพัฒนาหน้าที่การทำงานเกือบสมบูรณ์ตั้งแต่ในครรภ์  เหลือเพียงแต่การพัฒนาจุดเชื่อมต่อของเครือข่ายใยประสาทต่างๆ ให้ทำงานเท่านั้น 

เพื่อให้สมองของลูกพัฒนาได้อย่างเต็มที่ คุณแม่จึงควรกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการทารกตั้งแต่ในครรภ์ค่ะ