แม่ตั้งครรภ์อารมณ์ดี ลูกน้อยมีความฉลาดด้านอารมณ์

       ในช่วงตั้งครรภ์ ด้วยฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงอาจทำให้คุณแม่มีอารมณ์แปรปรวน มีความเครียดหงุดหงิด หรือโมโหง่าย ซึ่งทําให้ร่างกายของคุณแม่อยู่ในภาวะไม่สบายตัวและไม่สบายใจ คุณแม่ทราบมั้ยคะว่าทารกในท้องก็ได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนี้เช่นกัน
      ความสัมพันธ์ทางอารมณ์ของคุณแม่ตั้งครรภ์ต่อทารกในครรภ์นั้น จากการศึกษาพบว่าหากในระหว่างที่ตั้งท้องคุณแม่ที่มีความสุขก็มักจะได้ทารกที่อารมณ์ดี เลี้ยงง่าย ร่าเริง แจ่มใส ทั้งนี้เนื่องจากฮอร์โมนเอนดอร์ฟิน (ฮอร์โมนแห่งความสุข) จะหลั่งออกมา ทําให้อวัยวะต่าง ๆ ของคุณแม่ทํางานได้ดี สารอาหารและฮอร์โมนถูกลําเลียงผ่านไปทางสายสะดือไปยังลูก ทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีทั้งสมอง (IQ) และอารมณ์ (EQ) เลี้ยงง่าย สงบ ไม่งอแงง่าย
      
ในทางตรงกันข้ามคุณแม่ที่มีอารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย ร่างกายจะหลั่งสารแห่งความเครียดที่เรียกว่า อะดรีนาลิน ออกมาผ่านไปยังลูก สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกคลอดออกมาเป็นเด็กงอแง เลี้ยงยาก เสี่ยงต่อการมีพัฒนาการช้าได้
      
ดังนั้น ความรู้สึกที่ลูกในครรภ์ได้รับจากแม่ จึงควรเป็นความรู้สึกที่ดี คุณแม่จึงควรทำอารมณ์ให้ดี พยายามคิดแต่สิ่งดีๆ หากิจกรรมที่สงบผ่อนคลายทำ ก็ทำให้ลูกในครรภ์รู้สึกเป็นสุข ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างเซลล์สมอง ต่ออารมณ์ของลูก ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปจนหลังคลอดทีเดียว