เต้นรำ....พัฒนาอารมณ์และการเคลื่อนไหวของลูก

       การเต้นรำทำให้คุณแม่ได้เคลื่อนไหว ซึ่งคุณแม่สามารถออกกำลังกายด้วยการเต้นรำ โดยที่ไม่ต้องมีพื้นฐานการเต้นเลยก็ได้  แม้ท้องยังไม่โตมาก แต่ก็ให้คุณแม่ใช้ 2 มือของคุณแม่โอบรองรับท้องไว้ (ท่านี้ใช้ได้จนกระทั่งท้องโต)  แล้วเคลื่อนไหว เต้นรำไปกับจังหวะเสียงเพลงที่ได้ยิน
      คุณพ่ออาจเข้ามามีส่วนร่วมได้ โดยอยู่ทางด้านหลังคุณแม่ช่วยโอบอุ้มท้องคุณแม่ไว้ และรองรับน้ำหนักที่หลังคุณแม่ (เมื่อท้องโตขึ้น) พร้อมเคลื่อนไหวไปด้วยกัน นอกจากจะทำให้คุณแม่ตั้งครรภ์รู้สึกผ่อนคลาย และสนุกกับการเต้นรำแบบอิสระนี้แล้ว เมื่อท้องโตขึ้น ยังจะช่วยทำให้ลูกในครรภ์รับรู้ได้ถึงความสุขของคุณแม่ที่จะส่งผ่านไปสู่ลูกน้อยอีกด้วย  ซึ่งจะส่งผลให้ลูกมีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดี
      
อีกทั้ง การต้องเคลื่อนไหวตัวไปกับจังหวะการเต้นรำของคุณแม่ ยังช่วยให้ลูกในครรภ์เรียนรู้ และปรับตัวตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว  ช่วยพัฒนาเซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ระบบประสาทสัมผัสทำงานได้ดี หากมีการกระตุ้นพัฒนาการด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลูกจะทำงานได้ดีหลังคลอดค่ะ