ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 14

การกระตุ้นครรภ์ สัปดาห์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 14 ของการกระตุ้นการตั้งครรภ์

ระยะแรกขนาดตัวทารกในครรภ์ยังโตไม่มาก ทารกจะลอยอยู่ในน้ำคร่ำ เคลื่อนไหวแขนขาได้สะดวก ต่อมาเมื่อลูกน้ำหนักเพิ่มขึ้น ขนาดตัวใหญ่ขึ้น  ทำให้การเคลื่อนไหวของลูกแต่ละครั้งก่อให้เกิดการสัมผัสระหว่างผิวของทารก ผิวด้านในของมดลูก ซึ่งเท่ากับกระตุ้นระบบประสาทสัมผัสรับความรู้สึกให้ลูก  อีกทั้งการที่น้ำคร่ำไหลวนเวียนรอบตัวทารกตลอดเวลา จะช่วยพัฒนาระบบประสาทรับความรู้สึกของทารกด้วยอีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ขณะที่คุณแม่เคลื่อนไหวไปมา ทารกจะเอนเอียงตัวไปตามจังหวะการเคลื่อนไหว ช่วยพัฒนาเซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว ระบบประสาทสัมผัสทำงานได้ดี หากมีการกระตุ้นพัฒนาการด้วยการเคลื่อนไหวอย่างสม่ำเสมอ สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของลูกจะทำงานได้ดีหลังคลอด ซึ่งคุณแม่สามารถพัฒนาสมองส่วนนี้ได้ดังนี้

  • นั่งเก้าอี้หมุนซ้าย-ขวา หรือการนั่งบนลูกบอลลูกใหญ่ๆ แล้วโยกตัวไปมา เพื่อพัฒนาการทรงตัวและการเคลื่อนไหวอย่างเป็นระบบ
  • ปั่นจักรยานอยู่กับที่

 ทุกสัมผัสที่เกิดขึ้นจะพัฒนาเส้นใยประสาทของสมองส่วนรับความรู้สึก เพิ่มประสิทธิภาพและความไวในการรับรู้ของทารก เพื่อเตรียมพร้อมให้ใช้งานได้ดีในช่วงหลังคลอด กระตุ้นเซลล์สมองส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว อีกทั้งยังช่วยให้ทารกฝึกการปรับตัวและรู้จักการรักษาความสมดุลของร่างกาย และทำให้ทารกในครรภ์ได้ปรับตัวเข้าหาสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้ดีด้วย

 

 

 

บทความที่แนะนำ

ทุกสิ่งที่มาจากแม่ล้วนดีที่สุด
EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner

 

Leaving page banner