การที่คุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ในภาวะที่สงบ มีสมาธิ จิตใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น จะก่อให้เกิดความสงบในจิตใจ ซึ่งส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ที่จะสงบ รู้สึกมั่นคงปลอดภัย และรู้สึกมีความสุข ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อวงจรการทำงานของสมองลูกน้อยด้วย โดยคุณแม่สามารถทำสมาธิได้กับการทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน 

 กิจกรรมบางอย่างทำให้จิตใจคุณแม่เกิดความสงบ เกิดสมาธิไปโดยปริยาย เช่น การอ่านหนังสือ ฟังเพลง การทำงานฝีมือ อย่างปักผ้า ถักนิ้ตติ้ง ฯลฯ คุณแม่จึงสามารถเลือกทำกิจกรรมเหล่านี้ เพื่อฝึกความสงบและสร้างสมาธิได้
      นอกจากนี้ เกมอย่างปริศนาอักษรไขว้ ต่อจิ๊กซอว์ ฯลฯ จะช่วยให้คุณแม่มีใจจดจ่อกับเกมตรงหน้า ช่วยลดความเครียด ทำให้ใจสงบ ซึ่งส่งผลให้ลูกน้อยอารมณ์ดีไปด้วย คุณแม่จึงสามารถหาเกมเหล่านี้มาเล่นเพื่อเสริมสร้างสมาธิและความจดจ่อให้กับตนเอง
     เมื่อคุณแม่เกิดความสงบ มีสมาธิ เลือดในกายของคุณแม่จะสูบฉีดในจังหวะปกติ หัวใจจะเต้นอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะส่งผลต่อสมองของลูก ในความรับรู้ของสมองลูก ความปกติและสม่ำเสมอนี้ หมายถึงความปลอดภัยของเขา ซึ่งเมื่อลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัย จิตใจสงบ ก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านอารมณ์ การทำงานของสมองของลูก ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องไปจนกระทั่งลูกน้อยคลอดออกมา