ลูกน้อยในครรภ์ของคุณแม่สามารถรับรู้จังหวะของดนตรีได้แล้วเมื่ออายุครรภ์ 5 เดือน โดยระบบประสาทการรับฟังจะเริ่มทำงาน การได้ยินเริ่มต้นขึ้น และพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ โดยคลื่นเสียงที่มีโครงสร้างที่เหมาะสมจะไปกระตุ้นเครือข่ายใยประสาทที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินให้พัฒนาระบบการทำงานได้เร็วขึ้น 

ลงทะเบียน Enfa smart club วันนี้ ลุ้นรับ iPhone 11

เพลงที่ดีสำหรับพัฒนาการของลูกน้อยนั้น ต้องเป็นเพลงที่มีดนตรีที่ประพันธ์ขึ้นให้มีจังหวะ ทำนอง และความกลมกลืนของเสียงอย่างมีลำดับ มีส่วนช่วยในการจัดลำดับความคิดในสมองส่วน Spatial Temporal ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็ก เช่น เพลงคลาสสิก เป็นต้น

คุณแม่ควรเลือกเปิดเพลง ให้ลูกน้อยฟังในช่วงเวลาเย็นๆ เพราะเป็นช่วงที่ลูกตื่นตัว พร้อมฟังเสียงแล้ว โดยช่วงนี้ ประสาทการรับเสียงของลูกพัฒนาแล้ว ทำนองเพลงที่ช้าๆ เบาๆ ผสมผสานกับจังหวะที่เป็นระบบจะทำให้ทั้งคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีอารมณ์ดี แจ่มใส 

คุณแม่ควรเปิดให้ลูกฟังวันละ 1 ครั้งๆ ละ 10-15 นาที ให้ลำโพงอยู่ห่างหน้าท้อง 1 ฟุตขึ้นไป หรือใช้หูฟังชนิดครอบอันใหญ่ เปิดเสียงดังพอประมาณ ลูกก็จะรับรู้ถึงเสียงได้ (การใช้หูฟังใส่รูหูอันเล็กๆ ใช้ไม่ได้ผล เพราะลูกจะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย) ไม่เปิดเพลงเสียงดังเกินไป เพราะจะก่อให้เกิดความเครียดทั้งตัวคุณแม่และลูกในครรภ์ได้  ก่อนเปิดก็ชวนลูกในท้องไปด้วยว่า  "ลูกจ๋า...มาฟังเพลงกันดีกว่า" เป็นการสร้างบรรยากาศที่สบายๆ ให้ทั้งแม่-ลูกค่ะ