เตรียมพร้อมเพื่อลูกฉลาดสื่อสาร...ด้วยเสียงที่ดี

       คุณแม่ทราบหรือไม่ การให้ลูกฟังเสียงต่างๆ ตั้งแต่ในครรภ์นั้น ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง และเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาและการสื่อสารให้ลูกได้

  • เสียงของธรรมชาติ - เสียงที่คุณแม่สามารถใช้กระตุ้นทารกในครรภ์ มีทั้งเสียงที่เกิดจากธรรมชาติ  เช่น  เสียงนกร้อง เสียงนํ้าตก เสียงฝนตก ฯลฯ ซึ่งอาจจะเป็นเสียงจากเพลงบรรเลง หรือเสียงจริงๆ ที่คุณแม่ออกไปสัมผัสด้วยตัวเอง  เสียงเหล่านี้จะทำให้ทารกในครรภ์ผ่อนคลาย สมองแจ่มใส โดยคุณแม่บอกลูกไปด้วยว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงอะไร

  • เสียงดนตรีหรือเสียงเพลงจังหวะช้าๆ - เป็นอีกเสียงหนึ่งที่ใช้ในการกระตุ้นสมองลูกในท้องได้ เช่น เพลงบรรเลง เพลงคลาสสิก ซึ่งลูกในท้องจะตอบสนองโดยการดิ้นเบาๆ ให้รู้ว่าเขารับรู้และได้ยิน

  • เสียงของคุณพ่อคุณแม่ – เป็นเสียงที่ลูกชอบฟังมากที่สุด โดยคุณพ่อคุณแม่พูดคุยกับทารกในครรภ์ด้วยนํ้าเสียงที่นิ่มนวลและพูดคุยกับลูกบ่อยๆ หรือใช้วิธีอ่านหนังสือ เล่านิทาน หรือร้องเพลงที่สบายๆ ให้ลูกฟังก็ได้

       การที่ทารกในครรภ์ได้ยินเสียงที่มีคุณภาพบ่อยๆ  จะช่วยพัฒนาประสาทรับฟังเสียง ซึ่งจะส่งผลต่อการฟังและแยกแยะเสียงให้ลูกหลังคลอดได้ ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาและความฉลาดสื่อสารของเขาต่อไป