มืด-สว่าง พัฒนาการมองเห็นของลูก

       ทารกในครรภ์จะพัฒนาการมองเห็นเมื่ออายุครรภ์ 28 สัปดาห์ และการมองเห็นเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และสติปัญญาของเด็กหลังคลอด แม้ลูกจะอยู่ในท้องแต่คุณแม่สามารถกระตุ้นการมองเห็นของเขาได้ ด้วยวิธีต่างๆ ได้ค่ะ การใช้ความมืดความสว่างของกลางวันกลางคืนก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นำมาใช้ได้
      ในตอนทุกๆ เช้าให้คุณแม่ออกไปยืนรับแสงแดดอ่อนๆ  นอกบ้าน  ควรเลือกแสงที่มีความสว่างไม่จ้าจนเกินไป พูดคุยกับลูกพร้อมกับลูบท้องเบาๆ ว่า “ตอนนี้เช้าแล้วนะจ๊ะ หนูมองเห็นแสงหรือเปล่า” และในเวลาเย็นที่พระอาทิตย์ใกล้ตกดิน คุณแม่อาจออกมายืนรับลม พร้อมกับบอกลูกว่า “ตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้ว แสงใกล้จะหมดแล้วนะลูก”  
       
แม้จะอยู่ในถุงน้ำคร่ำ ทารกก็สามารถรับรู้ต่อแสง ความมืด ความสว่างได้ ช่วงท้ายๆ ของการตั้งครรภ์ มดลูกจะใหญ่ขึ้น ผนังมดลูกจะเริ่มบางขึ้นทำให้แสงสามารถผ่านเข้าสู่ภายในมดลูกได้ ทำให้เกิดการกระตุ้นระบบการมองเห็นของทารก และทำให้ทารกรู้จักความแตกต่างของกลางวันและกลางคืน
       
นอกจากนี้ ในเวลากลางคืน คุณแม่อาจให้คุณพ่อใช้ไฟฉายส่องที่หน้าท้อง โดยเปิดและปิดสลับกันไปมา พร้อมกับบอกลูกในทุกครั้งว่า “แม่จะเปิดไฟแล้วนะ ลูกมองเห็นแสงหรือเปล่า และแม่จะปิดไฟแล้วนะลูกมองไม่เห็นแล้วใช่ไหม” 
       
การใช้แสงจากไฟฉายนี้ ก็เป็นอีกวิธีที่ทำให้เซลล์สมองและเส้นประสาทส่วนรับภาพ และการมองเห็นของทารกมีพัฒนาการดีขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการมองเห็นภายหลังคลอด ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลต่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกต่อไปค่ะ