สัมผัสจากพ่อแม่ พัฒนาสมองลูกในครรภ์

       ช่วงเวลาแห่งความสุขของการตั้งครรภ์ที่คุณแม่หลายคนรอคอยก็คือการได้รู้สึกถึงการดิ้นของลูก ซึ่ง ในช่วงนี้เองที่คุณพ่อคุณแม่สามารถสื่อสารกับลูกได้โดยการสัมผัส และการพูดคุย อาจใช้วิธีสัมผัสโดยการลูบบริเวณหน้าท้อง พร้อมพูดคุยกับลูกไปด้วย ลูกก็จะสามารถรับรู้ได้ ซึ่งลูกจะแสดงการรับรู้ด้วยการดิ้น ไม่เฉพาะแต่คุณแม่เท่านั้นนะคะ เพราะคุณพ่อก็สามารถสัมผัสและพูดคุยกับลูกได้เช่นกันค่ะ

  • สัมผัสรัก "Touch love"  คุณพ่อต้องแสดงความรักอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสทางกาย เช่น ลูบท้องคุณแม่บ่อยๆ คุยกับลูกในท้อง เพื่อให้คุณแม่และลูกรู้สึกว่า คุณพ่อดีใจ และสนใจการมาเกิดของลูกในท้อง     

  • เมื่ออายุครรภ์เพิ่มมากขึ้น คุณแม่มักจะมีอาการปวดเมื่อยตามตัว คุณพ่อสามารถช่วยได้ ด้วยการนวดบริเวณที่คุณแม่ปวด ช่วยผ่อนคลาย และสร้างสายสัมพันธ์ความรักระหว่างพ่อแม่และลูกในท้องได้เป็นอย่างดีค่ะ

  • หมั่นลูบไล้หน้าท้องคุณแม่บ่อยๆ โดยขณะที่สัมผัสอาจร้องเพลงหรือพูดคุยไปด้วย ยิ่งหากทำช่วงเวลาเดิมเป็นประจำ จะรู้สึกได้ว่าเมื่อถึงช่วงเวลานั้น ลูกน้อยจะดิ้นรอคุณพ่ออยู่แล้ว

       สิ่งเหล่านี้เป็นแนวทางง่ายๆ ที่คุณพ่อก็สามารถกระตุ้นพัฒนาการลูกในครรภ์ได้ สมองของลูกนั้นสามารถพัฒนาได้ตั้งแต่ในครรภ์ หากระบบประสาทต่างๆ ของเขาได้รับการกระตุ้นอยู่เสมอ จะส่งผลดีต่อพัฒนาการด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ของลูก รวมทั้งพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกหลังคลอดต่อไปค่ะ