คุณแม่เข้าสังคม ช่วยส่งเสริมอารมณ์ลูก

       คุณแม่คะ ลองถามตัวเองว่าชอบอยู่คนเดียวหรือชอบพบปะญาติสนิทมิตรสหาย
       มีผลการวิจัยเปรียบเทียบคุณแม่ตั้งครรภ์ 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมีญาติสนิทมิตรสหายมาเยี่ยมเยียน พูดคุยทักทายบ่อยครั้ง กับอีกกลุ่มค่อนข้างสันโดษ ไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมเยียนพูดด้วย  ผลปรากฏว่า ทารกที่คลอดจากคุณแม่กลุ่มแรกมีทักษะความฉลาดและอารมณ์ดีกว่ากลุ่มที่สอง ซึ่งทารกค่อนข้างเป็นเด็กเลี้ยงยาก มักจะงอแง แสดงอารมณ์ฉุนเฉียวจนโต
      
ผลที่ออกมาเช่นนี้อาจเป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะทารกได้ซึมซับความรัก ความอบอุ่นจากคนรอบข้างอย่างเดียวกับที่แม่ได้รับ  และอีกเหตุผลคือ เมื่อมีคนมาเยี่ยม คุณแม่ก็ความสุข เบิกบาน และสดชื่น  ซึ่งส่งต่อมายังทารกในครรภ์ด้วย 
      
คุณแม่จึงควรหาโอกาสออกไปพบปะเพื่อนฝูง หรือชวนเพื่อนๆ หรือญาติมาเยี่ยมเยือน พูดคุยกันบ้าง หรือไม่ก็หาโอกาสรวมญาติทานข้าวกัน รับรองว่าดีทั้งต่อแม่และเจ้าตัวน้อยในครรภ์