สัปดาห์ที่ 33 ของการกระตุ้นการตั้งครรภ์’: ฟังเพลงระหว่างตั้งครรภ์

เราต่างทราบกันดีถึงประโยชน์ของเสียงดนตรีกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นดนตรีช่วยปรับสภาพจิตใจให้สมดุล ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยลดความวิตกกังวล เสริมสร้างความสงบ ความจำ และสมาธิ จึงอยากจะชวนคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายมาฟังเพลง เพื่อสร้างความผ่อนคลาย เพื่อให้ร่างกายได้ส่งต่อความรู้สึกเหล่านี้ที่แม่ได้จากการฟังเพลงไปสู่ลูกน้อยในครรภ์ค่ะ 

สมัครเป็นครอบครัวเอนฟากับชมวันนี้ ลุ้นสิทธิ์รับ Voucher 20,000.

นั่นเพราะเมื่อแม่ฟังเพลงแล้วรู้สึกสงบผ่อนคลาย เพราะเสียงดนตรีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนโลหิต ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อจิตใจและสมอง คือ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์  จินตนาการ  เมื่อแม่เกิดสุนทรียภาพภายใน ร่างกายหลั่งสารสุขหรือเอนดอร์ฟินเพิ่มขึ้น ลูกน้อยในครรภ์ก็จะได้รับผลจากความผ่อนคลายของแม่ ก่อเกิดเป็นความสงบสุขตามไปด้วย 

โดยเพลงที่แนะนำให้คุณแม่ฟัง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการลูกในครรภ์นั้น  ควรเป็นเพลงที่มีคุณแม่ชอบ แต่มีข้อแม้ว่าจังหวะต้องไม่เร็วหรือกระแทกกระทั้นเกินไป  หากให้ดีควรเป็นดนตรีที่มีทำนองเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน จังหวะปานกลางค่อนไปทางช้า หากเป็นเพลงร้อง คุณแม่ควรเลือกเพลงที่มีเสียงร้องสบายๆ เนื้อหาเบาๆ เชิงบวก ในขณะที่ฟังคุณแม่ควรปล่อยใจให้สบาย นึกถึงภาพที่สวยงาม และอาจฮัมทำนองคลอเบาๆ จะเป็นการสื่อสารที่อบอุ่นไปยังลูกน้อยในท้องด้วย

การฟังเพลงนี้คุณแม่สามารถฟังได้ตลอดช่วงตั้งครรภ์ และควรเปิดให้ลูกในครรภ์ฟังด้วย