เพลงจาก Enfa A+ Genius Baby เสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูก

       เราต่างทราบกันดีถึงประโยชน์ของเสียงดนตรีกันมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นดนตรีช่วยปรับสภาพจิตใจให้สมดุล ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียด ช่วยลดความวิตกกังวล เสริมสร้างความสงบ ความจำ และสมาธิ จึงอยากจะชวนคุณแม่ตั้งครรภ์ทั้งหลายมาฟังเพลง เพื่อสร้างความผ่อนคลาย เพื่อให้ร่างกายได้ส่งต่อความรู้สึกเหล่านี้ที่แม่ได้จากการฟังเพลงไปสู่ลูกน้อยในครรภ์ค่ะ
       นั่นเพราะเมื่อแม่ฟังเพลงแล้วรู้สึกสงบผ่อนคลาย เพราะเสียงดนตรีส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราการหายใจ อัตราการเต้นของชีพจร ความดันโลหิต การตอบสนองของม่านตา ความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และการไหลเวียนโลหิต ขณะเดียวกันก็ส่งผลต่อจิตใจและสมอง คือ สามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์  จินตนาการ  เมื่อแม่เกิดสุนทรียภาพภายใน ร่างกายหลั่งสารสุขหรือเอนดอร์ฟินเพิ่มขึ้น ลูกน้อยในครรภ์ก็จะได้รับผลจากความผ่อนคลายของแม่ ก่อเกิดเป็นความสงบสุขตามไปด้วย
       
โดยเพลงที่แนะนำให้คุณแม่ฟัง เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกในครรภ์นั้น คุณแม่สามารถดาวน์โหลดบทเพลง 4 ฤดู จาก Brain Tools ใน Enfa A+ Genius Baby ไปฟังกันได้ ไม่ว่าจะเป็นฤดูแห่งการรอคอย ฤดูแห่งความเบิกบาน ฤดูแห่งความยินดี ฤดูแห่งความอบอุ่น ซึ่งเป็นบทเพลงที่ผ่านการสร้างสรรค์อย่างประณีต มีท่วงทำนองที่ให้ทั้งความสงบ สนุกสนาน อบอุ่นค่ะ