บทกลอนและคำคล้องจอง พัฒนาสมองของลูกในครรภ์

       งานอดิเรกที่ดีอย่างหนึ่งของคุณแม่ตั้งครรภ์ คือการอ่านหนังสือให้ลูกในท้องฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาลูกในท้องได้ นอกจากการอ่านหนังสือให้ลูกฟังแล้ว  อยากแนะนำให้คุณแม่ท่องคำกลอนหรือคำคล้องจองให้ลูกในท้องฟัง เพราะมีประโยชน์ไม่แพ้กันค่ะ
       บทกลอนหรือคำคล้องจองต่างๆ นั้น ช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณแม่ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากบทกลอนนั้นมีคำคล้องจอง และสัมผัสรับส่งที่ไพเราะ ช่วยให้คุณแม่เกิดความสงบ เกิดสมาธิขณะท่องแล้ว คุณแม่ยังจะรู้สึกสนุกในการตีความของบทกลอนนั้นๆ อีกด้วย  อีกทั้งลูกในครรภ์ก็จะพลอยเกิดความสงบ และเพลิดเพลินไปกับการฟังเสียงของคุณแม่ด้วย
       
หากคุณแม่นึกสนุกก็สามารถแต่งบทกลอนขึ้นเองได้ อาจแต่งเป็นเรื่องราวต่างๆ ใกล้ตัว เช่น เรื่องเจ้าตัวเล็กในครรภ์ หรือหลังจากดูละครในโทรทัศน์แล้วก็เอามาเล่าเรื่องร้อยเป็นบทกลอนให้ลูกฟังก็ได้ค่ะ พอแต่งเสร็จแล้วก็อ่านให้คุณพ่อฟัง หรือจะชวนคุณพ่อช่วยกันแต่งกลอนด้วยกันก็สนุกไปอีกแบบ การแต่งกลอนเองนั้นจะช่วยให้คุณแม่ตั้งครรภ์ได้ระบายความรู้สึกต่างๆ ออกมาทางตัวอักษรและเรื่องราวที่ร้อยเรียง ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่รู้สึกสงบ มีสมาธิ และเป็นการคลายเครียดได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสิ่งดีๆ ที่คุณแม่ได้รับล้วนส่งต่อไปยังลูกในครรภ์ด้วย
       
คุณแม่สามารถดาวน์โหลดการ์ดเพลงกล่อมเด็ก และคำคล้องจองที่มีอยู่ในส่วนของ Tools ไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของเด็กในครรภ์และเด็กแรกเกิดได้ค่ะ