การดูแลตัวเองของคุณแม่กับพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกในครรภ์

       ช่วงนี้ ลูกน้อยในครรภ์อยู่ในช่วงของการแบ่งตัว การกระตุ้นพัฒนาการของลูกในครรภ์ ยังทำไม่ได้กับลูกโดยตรง  แต่คุณแม่สามารถทำได้ทางอ้อมคือ การดูแลสภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรงและพร้อมที่สุด เพื่อพัฒนาการที่ดีของลูกที่จะก่อกำเนิดในร่างกายของเรา  แม้จะไม่ได้เตรียมการตั้งครรภ์ล่วงหน้า  แต่เริ่มต้นตอนนี้ก็ยังไม่สาย โดยเริ่มต้นทำสิ่งต่อไปนี้ เพื่อให้เกิดพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกในครรภ์

  • ทานอาหารที่มีประโยชน์และถูกสัดส่วน

  • กินวิตามินที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการลูกในครรภ์ อย่างโฟเลต ธาตุเหล็ก แคลเซียม

  • ออกกำลังกายเบาๆ 

  • หลีกเลี่ยงยาที่ไม่จำเป็น

  • เลี่ยงแอลกอฮอล์ บุหรี่ จะช่วยให้ลูกน้อยปลอดภัยจากความเสี่ยงต่างๆ  เพื่อจุดเริ่มต้นที่ดีของมหัศจรรย์แห่งพัฒนาการลูกน้อย

  • สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี   สิ่งแวดล้อมจากภายนอกมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อพัฒนาการของสมองลูกน้อย  ถ้าลูกน้อยได้รับการกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมที่ดี เซลล์สมองของเขาก็จะมีพัฒนาการที่ดี แต่หากหากลูกน้อยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดี เซลล์สมองก็จะเจริญเติบโตไม่ดีเท่าที่ควร