กอดแรก คือจุดเริ่มต้นของพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านลูกแรกคลอด

       ตอนนี้แม่และลูกน้อยใกล้จะเห็นหน้ากันแล้วนะคะ เมื่อลูกคลอดออกมา เขาควรจะได้กินน้ำนมเหลืองทันทีนะคะ
       ลูกแรกคลอดนั้นแม้จะนอนแบเบาะเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เขาต้องการความรักความอบอุ่นจากคุณแม่ อ้อมกอดแรกที่คุณแม่มอบให้เขาทันทีที่ลูกลืมตาดูโลกนั้น เป็นเสมือนการให้เกราะแห่งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยในโลกใหม่ให้กับเขา เพราะแม่คือทุกสิ่งทุกอย่างของลูกแรกคลอด เป็นสิ่งเดียวในโลกที่ลูกแรกคลอดคุ้นเคยที่สุด การได้รับความรักความอบอุ่นจากอ้อมกอดแห่งรักของแม่ เป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตและพัฒนาการคุณแม่สามารถดาวน์โหลดการ์ดเพลงกล่อมเด็ก ที่มีอยู่ในส่วนของ Tools ไปใช้เสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของเขาต่อไป