ลูกมีพัฒนาการ 360° อัจฉริยะรอบด้าน เพราะแม่ดูแลตั้งแต่ในครรภ์

       คุณแม่คะ...การเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการรอบด้านนั้น เราควรทำตั้งแต่เนิ่นๆ  ค่ะ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการที่คุณแม่ได้ดูแลเรื่องอาหาร อารมณ์ การจัดประสบการณ์ที่ได้ทำให้ลูกในครรภ์ได้พัฒนาประสาทสัมผัสที่หลากหลาย ทั้งการมองเห็น การได้ยิน การรับรส การรับสัมผัส เพื่อให้ได้มีประสบการณ์และความทรงจำ ทำให้สมองเกิดการทำงาน เพื่อทำความเข้าใจต่อประสบการณ์ที่ได้รับนั้น
       เมื่อสมองได้รับประสบการณ์ตั้งแต่ในครรภ์ เมื่อลูกคลอดออกมา สมองในส่วนของความทรงจำก็จะเรียกความทรงจำนั้นกลับมา นี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเด็กแรกเกิดจึงจำเสียงของคุณแม่ได้ จำเพลงที่แม่ร้องให้ฟังตั้งแต่ในท้องได้ จำกลิ่นกายของคุณแม่ได้
       ดังนั้น คุณแม่จึงต้องหมั่นส่งเสริมพัฒนาการลูกในท้องด้วยการให้เขาได้รับประสบการณ์ ผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ให้มากที่สุด เช่น พูดคุยกับลูก ลูบหน้าท้องสัมผัสลูก ออกกำลังกาย การออกไปรับแสงแดดตอนเช้า เป็นต้น เพื่อให้สมองของลูกน้อยมีการทำงานและได้รับประสบการณ์ที่ดี
      นอกจากนี้ การที่คุณแม่อารมณ์ดี มีความสุข  ร่างกายจะหลั่งเอนดอร์ฟินหรือสารแห่งความสุขออกมา ซึ่งช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูก เลือดในกายของคุณแม่จะสูบฉีดในจังหวะปกติ หัวใจจะเต้นอย่างสม่ำเสมอ ความปกติและสม่ำเสมอนี้สมองลูกจะตีความว่าคือความปลอดภัยของเขา ซึ่งเมื่อลูกรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ก็จะส่งผลดีต่อพัฒนาการ 360°เพื่อการเป็นเด็กอัจฉริยะรอบด้านของเขาต่อไปค่ะ