ออกกำลังกาย...พัฒนาประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวทารกในครรภ์

       ในสัปดาห์ที่ 8 นี้ ลูกในครรภ์เริ่มรู้สึกและรับรู้ถึงการสัมผัสแล้ว การออกกำลังกายช่วยพัฒนาประสาทสัมผัสทารกในครรภ์ได้อย่างดี เพราะขณะที่คุณแม่เคลื่อนไหว ผิวหนังของลูกน้อยจะสัมผัสกับผนังด้านในของมดลูก ซึ่งการสัมผัสนี้จะช่วยพัฒนาเส้นใยสมองส่วนรับความรู้สึกของลูกให้มีขนาดใหญ่มากขึ้นความรู้สึก ทำให้เกิดใยประสาทของการรับความรู้สึกมากขึ้น ช่วยพัฒนาระบบประสาทรับความรู้สึก รวมทั้งช่วยให้ลูกได้พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวให้ลูก เพราะเขาต้องเคลื่อนไหว เอนตัวไปตามการจังหวะเคลื่อนไหวของคุณแม่ และจัดให้ร่างกายตนเองให้อยู่ในท้องได้อย่างสมดุล  นับว่าเป็นการแก้ปัญหาของทารกอย่างหนึ่ง  คุณแม่จึงควรให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายด้วย
      ซึ่งหลักการออกกำลังกายขณะคุณแม่ตั้งครรภ์  คือการออกกำลังอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่หักโหม หรือกระแทกกระทั้น ได้แก่...
          • การเดิน
          • การว่ายน้ำ
          
• การแอโรบิกในน้ำ
          
• การเล่นโยคะ
         
• การเต้นรำ
          
• การยืดกล้ามเนื้อ
          
• การยกเวทเบาๆ  เป็นต้น