วิธีใช้ : ดาวน์โหลดการ์ดเพลงกล่อมเด็กแล้วนำไปติดบนกระดานแข็ง นำไปร้องให้ลูกในท้องฟังเมื่ออายุครรภ์ได้ 5 เดือนเป็นต้นไป (ใช้ได้ต่อเนื่องกับลูกแรกคลอดด้วย)

กิจกรรมนี้ จะช่วยสร้างความเพลิดเพลินให้กับคุณแม่ตั้งครรภ์ ช่วยให้คุณแม่เกิดความสงบ เกิดสมาธิขณะที่ร้องเพลงให้ลูกฟัง ลูกในครรภ์ก็จะพลอยเกิดความสงบ และเพลิดเพลินไปกับการฟังเสียงของคุณแม่ด้วย และการได้ฟังเสียงแม่บ่อยๆ จะช่วยพัฒนาทักษะการได้ยินเสียง ซึ่งจะส่งผลต่อความฉลาดด้านสื่อสารของลูกหลังคลอดต่อไป คุณแม่สามารถนำการ์ดนี้เสริมสร้างพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกในครรภ์และแรกคลอดได้