เตรียมกระดาษ ปากกาเมจิก และกรรไกรให้พร้อม แล้วลงมือสร้างเกมจับคู่เลขสนุก ๆ เพื่อกระตุ้นลูกให้จำเลขได้ สู่ความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่มีตัวเลขเกี่ยวข้อง