ทักษะการสื่อสาร   คือความสามารถของเด็กที่จะทั้งเข้าใจภาษา (Receptive Language) และใช้ภาษา (Expressive Language) ในการสื่อสารกับคนอื่น เช่น การส่งเสียงอืออาในลำคอของเด็กอายุ 2-3 เดือน การรู้จักชื่ออวัยวะของเด็กอายุ 2 ขวบ การสามารถใช้คำพูดสื่อสารบอกความต้องการของตนเองให้คนอื่นรู้ในเด็ก 3 ขวบ เป็นต้น  ในช่วงวัยขวบปีแรกเป็นช่วงเวลาสำคัญในการสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับทักษะทางการสื่อสารและทักษะทางภาษาในอนาคต

     มีงานวิจัยพบว่า  เด็กที่ได้รับนมที่มี DHA 17 มก.และ ARA 34 มก./100 กิโลแคลอรี มีทักษะการสื่อสารดีกว่าทารกที่ได้รับนมที่ไม่เสริม DHA และ ARA ถึง +6 จุด (วัดที่อายุ 4 ปี) แสดงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ คำศัพท์ และการตัดสินใจ

(Reference :  Birch EE, et al. Early Human Development 2007;83:279-284)