งานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าสมาธิมีความสัมพันธ์กับการทำงานของสมอง เมื่อเด็กมีสมาธิ ในสมองจะเกิดคลื่นสมองอย่างหนึ่งชื่อว่า อัลฟา (Alpha) ทำให้สมองรับและเก็บข้อมูลในเรื่องที่สนใจได้ดี ซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้ของเขา

     DHA  และ ARA  เป็นสารอาหารสำคัญต่อสมองและการเรียนรู้ของเด็ก เพราะจะทำให้เด็กมีสมาธิ การจดจำ และการเรียนรู้ที่ยาวนานขึ้น

     เนื่องจากมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่พิสูจน์ว่า เด็กที่ได้รับนมเสริม DHA  และ ARA ในปริมาณ DHA 17 มก. และ ARA 34 มก ./ 100 กิโลแคลอรี จะมีสัดส่วนระยะเวลาของการมอง จดจ่อ และมีสมาธิมากกว่าทารกรับนมไม่เสริมDHA และ ARA ถึง 21% เมื่อวัดที่อายุ 9 เดือน  การมีสมาธิยาวนานขึ้น ทำให้ทารกมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ สังคม อารมณ์ และการสื่อสารดีขึ้น

(Reference :  Colombo J,et al.Pediatr Res,2011; 70; 406-410.)