• ในทางการแพทย์ การนับการตั้งครรภ์จะนับกันตั้งแต่วันแรกที่ประจำเดือนมาครั้งสุดท้าย และจะมีการตกไข่และการปฏิสนธิใน 2 สัปดาห์หลังนั้น 
  • สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายของคุณแม่ ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้มีการปฏิสนธิเกิดขึ้นดังนั้น  สัปดาห์ที่ 1-2 คุณแม่จะตั้งครรภ์โดยที่ยังไม่มีทารกในครรภ์เลย

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • หากคุณแม่มีรอบประจำเดือน 28 วัน ไข่จะตกประมาณวันที่ 14 นับจากประจำเดือนวันแรก และพบว่าก่อนและหลังไข่ตก 3 วัน ร่างกายคุณแม่จะมีความพร้อมที่สุด
  • ช่วงไข่ตกคุณแม่สามารถสังเกตได้จากการมีมูกใสๆ ลื่นๆ คล้ายไข่ขาวออกมาทางช่องคลอด และร่างกายของคุณแม่จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติ 0.5-1.5 องศาเซลเซียส ลองหาเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ โดยอมไว้ใต้ลิ้นก่อนล้างหน้าแปรงฟัน  เพราะการได้รู้ช่วงเวลาไข่ตกที่แน่นอน จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์การปฏิสนธิและการตั้งครรภ์มากขึ้น