• ไข่ที่สุกจะหลุดออกจากรังไข่ และถูกปากแตรดูดเข้าสู่ท่อนำไข่ ไข่จะเดินทางตามท่อรังไข่ไปสู่โพรงมดลูก โดยจะใช้เวลาระหว่าง 12-24 ชั่วโมง ช่วงจังหวะนี้หากมีเพศสัมพันธ์ ก็จะมีการปล่อยตัวอสุจิเข้ามาทางช่องคลอดมากกว่า  250 ล้านตัว (โดยเฉลี่ย)
  • อสุจิตัวที่แข็งแรงที่สุดจะว่ายผ่านปากมดลูกเข้าไปภายในมดลูกและเข้าไปถึงท่อรังไข่  โดยใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาทีเท่านั้นนับจากมีการปล่อยอสุจิออกมา แต่กว่าที่อสุจิจะเตรียมตัว เตรียมการจนเจาะเข้าไปปฏิสนธิเสร็จสิ้นก็ใช้เวลาอีกกว่า 6 ชั่วโมง 
  • ส่วนหัวของอสุจิจะปล่อยเอนไซม์ย่อยสลาย เพื่อเปิดทางเจาะเยื่อหุ้มไข่ จากนั้นตัวอสุจิส่วนที่เป็นนิวเคลียสจะเข้าไปผสมกับนิวเคลียสของไข่ 
  • การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นได้ในช่วง 72 ชั่วโมงก่อนไข่ตกจนถึง 24 ชั่วโมงหลังไข่ตกเท่านั้น เพราะอสุจิจะมีชีวิตอยู่รอดภายในท่อรังไข่ประมาณ 72 ชั่วโมง และไข่จะมีชีวิตอยู่รอดภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังหลุดออกมาจากรังไข่จากนั้นก็จะฝ่อสลายหายไป

คุณแม่มีอาการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อตั้งครรภ์ 2 สัปดาห์ 

  • ในคุณแม่ที่ประจำเดือนมาตรงเวลาสม่ำเสมอ  หากประจำเดือนคุณแม่ขาดไป 12-16 วันแล้ว ก็มีความเป็นไปได้สูงว่าคุณแม่มีการตั้งครรภ์ 
  • การคำนวณอายุครรภ์นั้น ให้นับโดยนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายของคุณแม่นั่นเอง