พัฒนาการของลูกในครรภ์

  • ในช่วงแรกของการตั้งครรภ์ถุงน้ำคร่ำจะทำหน้าที่เลี้ยงดู สร้างเซลล์เม็ดเลือดแดง ส่งสารอาหารสำคัญและออกซิเจนให้ตัวอ่อนในช่วงเวลาสั้นๆ ต่อมาเมื่อรกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำหน้าที่นี้ต่อ
  • ตัวอ่อนขนาดจิ๋วได้ฝังตัวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของผนังมดลูก และแบ่งตัวต่ออย่างไม่หยุดยั้ง จนช่วงปลายสัปดาห์นี้จะกลายเป็นกลุ่มเซลล์จำนวนมาก รวมกันเป็นแท่งยาว  
  • ความยาวของตัวอ่อนในช่วงสัปดาห์ที่ 4 จะยาวเพียง ¼ นิ้วเท่านั้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยเนื้อเยื่อ 3 ชนิด โดยชนิดแรกจะเจริญต่อไปเป็นผม เล็บ หูส่วนใน เลนส์ตา เป็นต้นชนิดที่สองจะพัฒนาเป็นระบบประสาท จอตา ต่อมใต้สมอง กระดูก กล้ามเนื้อ เซลล์เลือดเซลล์น้ำเหลือง และชนิดที่สามจะพัฒนาไปเป็นปอด หลอดลม ระบบทางเดินอาหาร ตับ ตับอ่อนกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • ช่วงนี้รกจะสร้างฮอร์โมนของการตั้งครรภ์หรือ HCG (Human Chorionic Gonadotropin )ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้รังไข่หยุดการตกไข่ชั่วคราวรังไข่จะไปสร้างฮอร์โมนที่ช่วยหล่อเลี้ยงการตั้งครรภ์มาแทนที่  ซึ่งฮอร์โมน HCG นี้สามารถตรวจพบได้ทั้งในเลือดและในปัสสาวะ ถ้าช่วงนี้คุณแม่ซื้อชุดทดสอบการตั้งครรภ์มาตรวจ ฮอร์โมน HCG จะทำให้ผลการตรวจออกมาเป็นบวก ซึ่งแปลว่าคุณแม่มีการตั้งครรภ์แล้ว
  • ฮอร์โมน HCG นี้ไปกระตุ้นให้รังไข่สร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาขึ้น มีเส้นเลือดไปเลี้ยงลูกน้อยที่กำลังเติบโตมากขึ้น และหน้าอกคุณแม่จะคัดตึงขึ้นเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแรกๆ ที่บ่งบอกว่าคุณแม่กำลังตั้งครรภ์ อาการเหล่านี้จะน้อยลงเมื่อตั้งครรภ์ได้ 3 เดือน