รู้จักนมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

     เด็กที่กินนมแม่ก็สบายใจได้ว่านมแม่ยังมีสารอาหารอยู่ครบถ้วน แต่วัยนี้แม่ก็ต้องให้ลูกได้รับอาหารอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เพื่อให้ร่างกายนำไปใช้ในเสริมสร้างพัฒนาการที่เพิ่มมากขึ้นตามวัย อย่างไรก็ตาม วัยนี้นมแม่ยังคงเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าต่อการเจริญเติบโต ส่วนคุณแม่ที่จำเป็นต้องให้ลูกกินนมผง ควรพิจารณาเลือกเปลี่ยนนมเป็นสูตรที่เหมาะสมกับวัยของลูกด้วย เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่เหมาะกับพัฒนาการของร่างกาย คุณแม่จึงควรรู้จักสูตรนมแต่ละประเภทและหลักการเปลี่ยนนมดังนี้

สูตร 1 คือนมผงดัดแปลงสำหรับทารกแรกเกิด-1 ปี เป็นสูตรนมที่ย่อยง่าย เพราะมีการดัดแปลงให้มีปริมาณโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เหมาะสมกับทารกซึ่งระบบการย่อย และการดูดซึมอาหารมีการพัฒนาขึ้นตามลำดับ การพัฒนาสมองและจอประสาทตาในวัยนี้มีมากที่สุด ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรเลือกนมที่มีสารอาหารสำคัญคือ ดีเอชเอ เออาร์เอ และโคลีนในปริมาณที่มากพอ

สูตร 2 คือนมผงดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-3 ปี มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรตและวิตามินบางตัวสูงขึ้น เนื่องจากลูกเติบโตขึ้น มีการเคลื่อนไหว ใช้กล้ามเนื้อแขนขามากขึ้น ความต้องการพลังงานจึงเพิ่มขึ้น ส่วนปริมาณดีเอชเอ เออาร์เอ และโคลีนในนมก็ยังคงมีความสำคัญต่อพัฒนาการของสมองอย่างต่อเนื่อง

     เมื่อลูกอายุ 6 เดือน ดื่มนมสูตร 1 ได้ปริมาณมากเพียงพอ ประมาณวันละ 24 – 32 ออนซ์ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ คุณแม่สามารถให้นมสูตร 1 ไปจนลูกอายุ 1 ขวบ แต่ถ้าลูกน้อยดื่มนมสูตร 1 ได้น้อยลง รับประกินอาหารเสริมได้น้อย อาจได้รับสารอาหารบางตัว เช่น โปรตีน ไม่เพียงพอ ก็พิจารณาเปลี่ยนเป็นนมสูตร 2 ให้ลูกได้ค่ะ ถ้าลูกอายุ ขวบกว่าแล้ว กินข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักได้น้อยและไม่ครบ 3 มื้อ ควรให้ลูกกินนมสูตร 2 นี้ต่อเนื่องจนกว่าลูกจะได้ข้าวครบ 3 มื้อ และมีสารอาหารครบ 5หมู่ ตามหลักโภชนาการ จึงค่อยเปลี่ยนเป็นนมสูตร 3

สูตร 3 สูตร 3 นมผงครบส่วน เป็นน้ำนมวัวที่มาเปลี่ยนรูปให้เป็น นมผง สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ซึ่งข้าวเป็นอาหารหลัก และนมเป็นอาหารเสริมสำหรับเด็กวัยนี้ ถ้าลูกกินอาหารได้ครบ 3 มื้อและได้รับสารอาหารครบทั้ง 5 หมู่ ก็เลือกนมสูตร 3 ให้ลูกได้ค่ะ อย่างไรก็ตาม ดีเอชเอเออาร์เอ และโคลีนยังคงเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อพัฒนาการของสมองและการเจริญเติบโตของลูกน้อย

สูตร 4 นมผงครบส่วนเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป มีโปรตีน วิตามินเกลือแร่มากกว่าสูตร 3 เพราะวัยนี้ลูกจะมี กิจกรรม การเคลื่อนไหวของร่างกายมากขึ้น จึงต้องการพลังงานเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันการพัฒนาสมองก็ยังคงมีต่อเนื่อง ดังนั้นคุณแม่ก็ควรเลือกสูตรนมที่ยังคงเสริมดีเอชเอ เออาร์เอและโคลีนด้วยค่ะ

     เมื่อลูกอายุ 1 ขวบขึ้นไป สามารถกินนมยูเอชที ได้เพื่อสะดวกในการพกพา เพราะวัยนี้ระบบการย่อยของลูกมีพัฒนาการมากขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตามคุณแม่ควรให้น้องกินอาหารหลัก 3 มื้อที่มีสารอาหารครบ 5 หมู่ ส่วนนมเป็นอาหารเสริมที่มีสารอาหารที่ขาดไม่ได้ เพื่อการเจริญเติบโตของร่างกายและพัฒนาการที่สมบูรณ์ของสมองจนอายุ 12 ปี   

วิธีการเปลี่ยนนม

     คุณแม่หลายๆ ท่านอาจเคยได้ยินมาว่า การเปลี่ยนนมจะทำให้ลูกท้องผูก ท้องเสียได้ หรือ พาลไม่สบายไปด้วยเลย จริงๆ แล้ว การเปลี่ยนนมอาจมีผลต่อการขับถ่ายเล็กน้อยเนื่องจากการปรับตัวของลูก เรามีวิธีการเปลี่ยนนมที่จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวได้ ดังนี้

วิธีที่ 1 การผสมในขวดเดียวกัน วิธีนี้ใช้ได้ดีกับเด็กเล็กๆ และเด็กโตที่กินยาก เพื่อให้ลูกค่อยๆ ปรับตัวกับสารอาหารที่เปลี่ยนไป และรสชาติใหม่ๆ สำหรับวิธีนี้ ถ้าอัตราส่วนการชงนมสูตรใหม่และเก่าไม่เท่ากัน คุณแม่อย่าลืมคำนวณปริมาณน้ำและนมที่ถูกต้องของสูตรนมด้วยนะคะ กรณีที่อัตราส่วนน้ำและนมเท่ากันใช้วิธีดังนี้ วันที่ 1-3 ใช้นมใหม่ 1 ช้อน แทนนมเดิมในทุกขวด วันที่ 4-6 ใช้นมใหม่ 2 ช้อน แทนนมเดิมในทุกขวด วันที่ 7-9 ใช้นมใหม่ 3 ช้อน แทนนมเดิมในทุกขวด จากนั้นให้เพิ่มนมใหม่แทนนมเดิมวันละ 1 ช้อน จนเหลือเฉพาะนมใหม่อย่างเดียวทำเช่นนี้จนลูกกินนมใหม่ได้ทั้งหมด

วิธีที่ 2 การแทรกนมใหม่แทนนมเดิมทีละมื้อ ทุกๆ 3 วัน เหมาะสมสำหรับเด็กโตที่กินง่าย วันที่ 1-3 ใช้นมใหม่แทนนมเดิม 1 ขวด ในมื้อแรกที่เหลือเป็นนมเดิม วันที่ 4-6 ใช้นมใหม่ 2 ขวดแรก ที่เหลือเป็นนมเดิม วันที่ 7-9 ให้นมใหม่ 3 ขวด ลดนมเดิมลง วันที่ 10 เป็นต้นไป ลูกก็จะกินนมใหม่ได้ทั้งหมดค่ะ

     ระหว่างที่เปลี่ยนนม การขับถ่ายอาจมีการเปลี่ยนไปจากเดิม อาจแข็งขึ้นหรือเหลวลงบ้าง คุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะ ประมาณ 3-5 วัน น้องก็จะปรับตัวได้และกินนมได้ต่อเนื่องเลยค่ะ