เด็กยุคใหม่จะยิ่งอนาคตไกลถ้าเข้ากับผู้อื่นได้ดี มาสร้างทักษะการเข้าสังคมให้ลูกน้อย ด้วยกิจกรรมการเล่นบทบาทสมมติ ควรเล่นแบบไหน? เล่นกับอะไร? มาดูกันเลย