ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับ Iphone 11 Pro Max

ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 2 รางวัล

 

1. คุณดารารัตน์ อุบลลา จ.บุรีรัมย์

2. คุณธัญญาภรณ์ นวนผ่อง จ.อุทัยธานี