เมื่อมือและสมองสัมพันธ์ สติปัญญาก็เพิ่มขึ้น

กิจกรรมศิลปะลายนิ้วมือนั้นโดดเด่นในเรื่องการฝึกประสาทสัมผัสของมือให้สัมพันธ์กับสมองส่วนจินตนาการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้ลูกได้และลูกยังได้ฝึกสมาธิจากการจดจ่อในกิจกรรม พร้อมได้สร้างผลงานศิลปะเฉพาะตัว ที่ช่วยสร้างความมั่นใจและภูมิใจในตัวเอง

วิธีเล่น

  • ให้ลูกใช้ดินสอวาดเค้าโครงภาพคร่าว ๆ

  • บีบสีน้ำหรือสีอะคริลิกลงบนจานสี

  • ให้ลูกใช้นิ้วมือป้ายสีละเลงระบายบนภาพอย่างอิสระ

ฟรี! ดาวน์โหลดตัวช่วยการเรียนรู้ที่นี่ ดาวน์โหลดตัวช่วยการเรียนรู้ที่นี่

ต่อยอดเคล็ดลับการเรียนรู้

  • เลือกใช้วัสดุอื่น ๆ มาจุ่มสีแทนพู่กันและมือได้ เช่น ใบไม้ กระดาษขยำเป็นก้อน ฝาขวด พลาสติก เป็นต้น เพื่อเพิ่มความแปลกใหม่ในงานศิลปะ และเสริมจินตนาการลูก

 

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่