พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 19

  • ช่วงตั้งครรภ์ 19 สัปดาห์ ทารกในครรภ์มีลำตัวยาวประมาณ6 นิ้ว หนักประมาณ  240 กรัม

  • สมองของทารกในครรภ์จะมีพัฒนาการมากโดยจะพัฒนาเซลล์ประสาทสั่งการ หรือ Motor Neurons ขึ้นมากมาย เซลล์นี้คือเซลล์ประสาทที่ช่วยการสื่อสารระหว่างเซลล์สมองกับกล้ามเนื้อเซลล์เหล่านี้ช่วยทำให้ลูกน้อยสามารถบังคับการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ แต่การเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในระยะแรกจะค่อนข้างสะเปะสะปะ เนื่องจากการควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆ ให้แขนขาเคลื่อนไหวอย่างปราณีตนั้น ต้องใช้การเรียนรู้ในการควบคุมกล้ามเนื้อส่วนต่างๆหลังจากคลอดออกมาแล้วอีกสักระยะหนึ่ง

  • ทารกสามารถดูดนิ้วหรือขยับศีรษะหรือเคลื่อนไหวไปมาได้ทั่วท้อง คุณแม่สามารถจับความรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้น

  • ตาทั้งสองข้างที่เคยอยู่ค่อนไปทางด้านข้าง ก็จะมาอยู่ตรงใบหน้า

  • ขนอ่อนๆ เส้นผมและหนังศีรษะเริ่มขึ้นมาแบบหรอมแหรม

  • ผิวหนังมีไขมันเหมือนขี้ผึ้งบางๆ คอยเคลือบที่ผิวหนังอีกชั้นเพื่อป้องกันกรดต่างๆที่อยู่ในรก

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • เมื่อายุครรภ์ 19 สัปดาห์ มดลูกที่โตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจะทำให้เส้นเอ็นที่ยึดมดลูกทางด้านข้างถูกยืดจนตึง ดังนั้นถ้ามีการ ล้มตัวลงนอนตรงๆ หรือ เคลื่อนไหวเร็วๆ เช่น ลุกจากท่านั่งหรือแค่เอี้ยวตัวคุณแม่จะรู้สึกเจ็บบริเวณด้านข้างของมดลูกได้

  • มดลูกจะโตขึ้นเรื่อยๆ ปีกมดลูกก็จะตึงขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 28สัปดาห์มดลูกจะโตจนชนชิดผนังของช่องท้อง ทำให้มดลูกไม่สามารถโยกไปมาในแนวซ้ายขวา อาการตึงเจ็บปีกมดลูกก็จะบรรเทาลง

  • คุณแม่อาจรู้สึกปวดตามข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆ เพราะน้ำหนักตัวของคุณแม่ที่มากขึ้น  ข้อต่อเส้นเอ็น ต่างๆก็ต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้นถ้ามีอาการปวดมากขึ้นจนรบกวนการใช้ชีวิต ให้ปรึกษาคุณหมอ