• ช่วงตั้งครรภ์ 3 สัปดาห์ ทารกในครรภ์เติบโตขึ้นเรื่อยๆ เพศของลูกจะถูกกำหนดโดยโครโมโซมเพศจากอสุจิ โดยปกติ อสุจิจะมี 2 แบบคือ ตัวX และตัวY ถ้าอสุจิตัวที่เก่งที่สุดคือY เจาะเข้าไปที่ไข่อ่อนได้สำเร็จเราก็จะได้ลูกชาย แต่ถ้าตัวX  เจาะได้ก็เป็นลูกสาว

  • เซลล์ไข่และอสุจิที่ปฏิสนธิกันเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นเซลล์เล็กๆ ที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็น เรียก Zygote จะเริ่มมีการแบ่งขยายเซลล์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กลายเป็นตัวอ่อนหรือที่เรียกว่า Embryo หลังจากนั้นจะใช้เวลาเดินทางไปยังโพรงมดลูก 36 ชั่วโมงและฝังตัวที่เยื่อบุโพรงมดลูก

  • ทารกในครรภ์จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  ส่วนเซลล์ก็จะมีกี่แบ่งตัวอย่างรวดเร็ว จนมีขนาดหลายร้อยเซลล์ในจำนวนนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนเซลล์ที่อยู่ด้านในผนังมดลูกจะกลายมาเป็นถุงน้ำคร่ำ ส่วนที่อยู่ติดกับผนังมดลูกจะพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นรก ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ใช้สำหรับนำออกซิเจนและสารอาหารจากกระแสเลือดของแม่สู่ทารกในครรภ์ และขับของเสียจากทารกในครรภ์สู่แม่ โดยที่ทารกจะอยู่ในถุงน้ำคร่ำซึ่งป้องกันตัวเองจากการกระแทกกระเทือนจากภายนอก 

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • คุณแม่บางคนอาจยังไม่รู้ตัวว่ามีการตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ 3 สัปดาห์ เพราะบางครั้งไข่ที่ปฏิสนธิแล้วจะฝังตัวในเยื่อบุโพรงมดลูกซึ่งอาจทำให้มีเลือดซึมออกมาได้ เลือดจะออกน้อยกว่าประจำเดือนปกติ ออกมาประมาณ1-2 วัน จนบางครั้งคุณแม่อาจคิดว่าเป็นประจำเดือน  

  • ช่วงนี้เยื่อบุโพรงมดลูกจะหนาขึ้นเนื่องจากมีฮอร์โมนมาเลี้ยงมากขึ้น มีเส้นเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นเพื่อให้สารอาหารและเตรียมพร้อมสำหรับการฝังตัวของไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิ

  • ระหว่างนี้ ไข่ที่ถูกผสมก็จะเริ่มสร้างถุงน้ำคร่ำขึ้นมาซึ่งน้ำคร่ำจะทำหน้าที่ปกป้อง ทารกในครรภ์ที่ค่อยๆเติบโตขึ้นในทุกๆ วันนั่นเอง