พัฒนาการของทารกในครรภ์สัปดาห์ที่ 5

  • ช่วงตั้งครรภ์ 5 สัปดาห์ ขนาดของทารกในครรภ์จะโตประมาณเมล็ดงา

  • เริ่มมีการแบ่งแยกของกลุ่มเซลล์ที่จะเติบโตเป็นอวัยวะต่างๆ บางส่วนก็จะกลายเป็นสมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ หรือกระดูก

คุณแม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร

  • เมื่ออายุครรภ์ 5 สัปดาห์ คุณแม่จะเริ่มเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย จมูกไวขึ้น ปัสสาวะบ่อย หรือมีอารมณ์แปรปรวน

  • มีอาการแพ้ท้องอย่างคลื่นไส้ เปรี้ยวปาก อยากทานอาหารแปลกๆ จากปกติ ก็จะเกิดขึ้นในช่วงนี้

  • ในช่วงนี้คุณแม่จะเริ่มรู้แล้วว่าตั้งครรภ์อย่างแน่นอน จึงควรไปฝากครรภ์กับคุณหมอแต่เนิ่นๆ