ลูกอายุครบ 3 ขวบแล้ว  ไม่กี่วันก็จะเข้าโรงเรียนอนุบาล ลูกต้องฝึกฝนทักษะที่ต้องใช้ในการไปโรงเรียน...มาดูพัฒนาการด้านต่างๆ ของลูกน้อยเดือนนี้กันค่ะ   

ด้านสติปัญญาและการเรียนรู้

 • จากการเลียนแบบและซักถามทำให้พัฒนาการด้านสติปัญญาของลูกในช่วงนี้ก้าวหน้ามากขึ้น แต่ความคิดยังไม่สมเหตุสมผลมากนัก  คุณพ่อคุณแม่ควรช่วยเติมเต็มความคิดที่เป็นเหตุเป็นผลแก่ลูกมากขึ้น

 • หากคุณแม่เคยสอน ลูกจะแยกหมวดหมู่สิ่งของ ตามสีและรูปทรงได้

 • รู้จักทิศทางและตำแหน่ง  เช่น  ใน-นอก บน-ล่าง  

ด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว

 • เดือนนี้ลูกจะถีบจักรยานสามล้อได้ดีขึ้น  เช่นเดียวกับการยืนขาเดียวได้นานขึ้น 

 • นิ้วน้อยๆ แข็งแรงขึ้นมากจนสามารถถอดเสื้อติดกระดุมได้แล้ว และเพื่อให้ลูกได้ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กบ่อยๆ ก็เปลี่ยนจากเสื้อยืดสวมหัวมาเป็นเสื้อติดกระดุมแทน หรือจากกางเกงยางยืดเปลี่ยนมาเป็นกางเกงแบบรูดซิบ

 • กล้ามเนื้อที่แข็งแรงทำให้เดือนนี้ ลูกสามารถต่อบล็อกได้ประมาณ 8 ชั้น และสามารถร้อยลูกปัดได้มากขึ้นและหมุนข้อมือได้ดี

 •  ลูกควรจะต้องใช้กรรไกรได้แล้ว  หากยังใช้ไม่ได้ต้องฝึกลูก เพราะเป็นทักษะที่ต้องใช้เมื่อไปโรงเรียน

สมัครเป็นสมาชิก Enfa Smart Club กับชมวันนี้ ลุ้นรับ MacBook Air

ด้านภาษาและการสื่อสาร

 • ลูกยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารอยู่มาก นึกอยากจะพูดอะไรก็พูด และชอบที่จะให้คนอื่นฟังตัวเองพูดมากกว่า  

 • ชอบซักถามเพราะความอยากรู้อยากเห็น

 • หากเดือนที่ผ่านมาลูกยังไม่สามารถบอกชื่อจริงและนามสกุล   เดือนนี้เขาน่าจะบอกได้แล้ว  เพราะเป็นทักษะที่ต้องใช้สำหรับการเข้าโรงเรียนอนุบาล

 • ลูกสามารถพูดประโยคยาวๆ 3-5 คำได้เป็นอย่างดี

 • เริ่มเข้าใจเนื้อหาและความหมายของนิทานและเรื่องเล่าต่างๆ ที่คุณแม่เล่าให้ฟังได้แล้ว

 • บอกความต้องการ เช่น เมื่อจะเข้าห้องน้ำได้

ด้านอารมณ์และสังคม

 •  ยังยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางและยังไม่เข้าใจเหตุผลต่างๆ ดีพอจึงยังแสดงออกทางอารมณ์อย่างเปิดเผย เช่น เวลาไม่พอใจก็จะโมโหกรีดร้อง กระทืบเท้า ดิ้นเร่า เป็นต้น ให้เห็นได้อยู่  

 • วัยนี้ยังคงปฏิเสธด้วยคำว่า “ไม่” และแสดงการต่อต้านเมื่อถูกบังคับ แต่ที่น่าสนใจคือเขาจะแสดงออกว่า ชอบ โดยเฉพาะคนที่แสดงความรักและให้ขนมหรือของเล่นแก่เขา

 • เมื่อลูกเริ่มจินตนาการได้มากขึ้น ความกลัวต่างๆ ก็ย่อมเกิดกับลูกน้อยได้เหมือนช่วงเดือนๆ ที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลัวถูกแยกจากแม่ กลัวความมืด กลัวเสียงดัง และบางครั้งก็เลียนแบบความกลัวของผู้ใหญ่ เช่น ถ้าผู้ใหญ่กลัวแมลงบางชนิด เขาก็จะทำท่ากลัวแมลงบางชนิดตามไปด้วย

     ลูกกำลังจะก้าวไปสู่วัยเรียนรู้โลกกว้างอย่างเต็มตัวแล้ว ยินดีด้วยนะคะ เพราะเจ้าตัวน้อยของคุณแม่เริ่มพูดรู้เรื่องมากขึ้น บอกสอนอะไรก็ง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับการเข้าโรงเรียนอนุบาลต่อไป