อาการปอดบวมของลูก

     โรคปอดบวม   คือการติดเชื้อที่ปอดทำให้มีหนองที่ปอด ปอดไม้สามารถเปลี่ยนฟอกก๊าซออกซิเจนได้ ร่างกายจึงอาจขาดออกซิเจน ทำให้เสียชีวิตได้  มักพบในเด็ก สามารถติดต่อได้ทางการหายใจ น้ำมูก น้ำลาย และใช้ของร่วมกัน เป็นโรคที่ควรระวัง  เพราะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของกลุ่มโรคติดเชื้อในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ

      อาการของโรคไม่แตกต่างจากโรคทางเดินหายใจอื่นๆ  แต่ให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคปอดบวม หากลูกมีอาการนี้คือ  มีไข้สูง หรือมีไข้พร้อมอาการสั่น หรือมีไข้เกิน  3 วัน และหากมีอาการไออย่างรุนแรง ไอมีเสมหะ หรือมีเลือดออกมากับเสมหะ  หายใจลำบาก และอ่อนเพลีย  ให้รีบพาลูกไปพบแพทย์

     คุณแม่สามารถป้องกันลูกน้อยไม่ให้เป็นโรคปอดบวมได้ โดยการหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนซึ่งมีผู้คนจำนวนมาก และหากลูกกำลังเป็นไข้หวัดอยู่ ก็ควรให้ลูกพักผ่อนอย่างเพียงพอ กินอาหารที่มีประโยชน์ ดื่มน้ำมากๆ เช็ดตัวลดไข้ และกินยาตามอาการ เพื่อลดโอกาสในการเกิดภาวะแทรกซ้อน  เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคปอดบวมค่ะ

 

ลงทะเบียน Enfa smart club เพื่อรับตุ๊กตาอาววี่