เดือนที่ 35

รับมือโรคมือเท้าปาก

       โรคที่คุณแม่มือใหม่ต้องระวังคือโรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth Disease)   เป็นโรคไข้ออกผื่นชนิดหนึ่งที่ไม่รุนแรงและพบได้ตลอดปี  โดยเฉพาะช่วงฝนตกอากาศเย็นและชื้น โรคนี้มักจะเกิดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ยิ่งเด็กเล็กๆ ที่อายุต่ำกว่า 3 ขวบด้วยแล้ว มีแนวโน้มที่จะได้รับเชื้อนี้บ่อยกว่าวัยอื่นๆ เพราะเขายังไม่รู้จักการรักษาความสะอาดส่วนตัวที่ดีพอนั่นเอง
      สาเหตุของโรคนี้มาจากเชื้อไวรัสค็อกซากีและไวรัสเอนเทอโร 71  โรคนี้จะอันตรายหากเป็นการติดจากไวรัสเอนเทอโร 71  เพราะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสมองได้ค่อนข้างรุนแรง จนอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  โรคนี้แพร่กระจายจากการสัมผัสกันเป็นหลัก โดยเชื้อไวรัสอาจติดมากับมือหรือของเล่นที่เปื้อนน้ำลาย น้ำมูก น้ำจากตุ่มพองและแผล หรืออุจจาระของเด็กที่ป่วย รวมไปถึงการไอจามรดกัน ซึ่งจะติดต่อ

อาการของโรค

       อาการจะเริ่มจากเป็นไข้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย อาจมีน้ำมูก ไอ เจ็บคอ เสียงแหบ (คล้ายเป็นหวัด) อาเจียนหรือถ่ายเหลวร่วมด้วย ต่อมาเป็นผื่นและตุ่มน้ำใสที่บริเวณปาก ฝ่ามือ และฝ่าเท้า บางครั้งอาจจะมีผื่นขึ้นที่บริเวณก้นด้วย  แม้อาการของเด็กที่เป็นโรคนี้จะแยกจากโรคทั่วไปได้ยาก แต่หากลูกมีไข้โดยไม่รู้สาเหตุ ก็ควรดูอาการอย่างน้อย 5-7 วัน  หากไข้ลดลงแล้วไม่มีตุ่มใส ก็สรุปว่าไม่เป็นโรคมือเท้าปาก หลักในการสังเกตง่ายๆ จึงอยู่ที่ตุ่มใสที่ขึ้นร่วมกับอาการมีไข้นั่นเอง

ดูแลรักษาเยียวยาลูกน้อย

       โรคนี้ไม่มีวัคซีน  การรักษาจะรักษาอาการ  เช่น ให้ยาลดไข้ เช็ดตัวลดไข้ ให้กินอาหารอ่อนๆ และอาหารที่มีความเย็น เช่น น้ำผลไม้ ไอศกรีม เพื่อลดอาการเจ็บที่ปาก ลิ้น และทำให้เด็กกินได้มากขึ้น  ควรหลีกเลี่ยงอาหารแข็งและอาหารร้อน  โดยปกติโรคนี้สามารถหายได้เองภายใน 5-7 วัน ไข้จะลด ตุ่มน้ำยุบ ลูกจะกินอาหารได้ตามปกติ