ซื้อนมยูเอชที เอนฟาโกร หรือเอนฟาสคูล เอพลัส ที่บิ๊กซี ครบ 999 บาท รับฟรี Genius Paint ชุดวาดเขียนอัจฉริยะ มูลค่า 399 บาท

แล้วอย่าลืมร่วมสนุกกับกิจกรรม

GENIUS PAINTER

ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท 1 รางวัล
  5,000 บาท 1 รางวัล
  2,000 บาท 3 รางวัล
  Enfa A+ Brain Jumbo Jet มูลค่า 400 บาท 20 รางวัล

ง่ายๆเพียง 3 ขั้นตอน

  1. ศิลปินตัวน้อยวาดรูปด้วย "ชุดวาดเขียนอัจฉริยะ" ในหัวข้อ "ฉันในอนาคต"
  2. ถ่ายรูปผลงานพร้อมกับศิลปินตัวน้อย และ "ชุดวาดเขียนอัจฉริยะ"
  3. โพสต์รูปผลงานในช่องแสดงความคิดเห็น

ระยะเวลาส่งผลงาน :  28 เม.ย. - 29 พ.ค. 2560
ประกาศผล : 15 มิ.ย. 2560 ใน www.facebook.com/EnfaSmartClub