"ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้รอบตัว! อยากรู้ว่าพ่อมอสกับแม่เกมสอนน้องโสนด้วยธรรมชาติรอบตัวได้อย่างไร? ตามมาดูกันเลยค่ะ! http://goo.gl/O9yWfM"