"เตรียมแป้งโดว์กันให้พร้อม แล้วมาปั้น “Snow man” ตามแบบฉบับของน้องโสนตัวน้อยกันดีกว่า! /พัฒนาการลูกน้อย/เด็กวัย-1-3-ปี/กิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการ-เด็กวัย-1-3-ปี"