ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
ทารกท้องเสีย ท้องอืด มีอาการไม่สบายท้อง ร้องกวน และแหวะนม เกิดจากสาเหตุอะไร

ทารกท้องเสีย ท้องอืด ไม่สบายท้อง

ทารกท้องเสีย ท้องอืด ไม่สบายท้อง ร้องกวนและแหวะนม เกิดจากสาเหตุใด

การที่ทารกท้องเสีย ท้องอืด ไม่สบายท้อง ร้องกวน และแหวะนมในช่วงวัยขวบปีแรก อาจเกิดจากระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารของเด็กเล็กยังพัฒนาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงยังย่อยและดูดซึมอาหารได้ไม่สมบูรณ์และทำให้ทารกท้องเสียได้ ซึ่งคุณแม่อาจคิดไม่ถึงว่าปัญหาเหล่านี้มีสาเหตุมาจากนมที่ลูกกิน

ทารกท้องเสีย ไม่สบายท้อง เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินทางอาหารอย่างไร

โปรตีนและน้ำตาลแลคโตสต่างก็เป็นสารอาหารสำคัญของทารก หากระบบทางเดินอาหารมีการทำงานที่สมบูรณ์ เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ในการย่อยสารอาหารเหล่านี้จะทำงานได้ 100% ก็จะไม่ทำให้ทารกท้องเสียหรือเกิดอาการไม่สบายท้อง แต่ในทารกช่วงวัยขวบปีแรกเอนไซม์แลคเตสซึ่งทำหน้าที่ย่อยแลคโตสอาจทำงานได้เพียง 70% ส่วนเอนไซม์เอนเทอโรไคเนส ซึ่งทำหน้าที่ย่อยโปรตีนทำงานได้เพียง 25 % ด้วยเหตุนี้น้ำตาลแลคโตสและโปรตีนบางส่วนจึงไม่ถูกย่อย และถูกส่งผ่านมาจากลำไส้เล็กไปสู่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งมีแบคทีเรียจำนวนมากอาศัยอยู่ และแบคทีเรียเหล่านี้จะย่อยน้ำตาลแลคโตสและโปรตีนที่ตกค้างอยู่นี้ ทำให้เกิดแก๊สในทางเดินอาหาร เป็นสาเหตุให้ทารกท้องเสียและเกิดอาการไม่สบายท้องนั่นเอง

เนื่องจากทารกแต่ละคนมีพัฒนาการของระบบทางเดินอาหารที่ไม่เท่ากัน อาการไม่สบายท้องจึงไม่เกิดกับทุกคน อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจในกลุ่มคุณแม่ที่มีลูกอายุแรกเกิด-12 เดือน พบว่า 56%* ของเด็กทารกมีอาการไม่สบายท้อง ไม่ว่าจะเป็นทารกท้องเสีย ท้องอืด ร้องกวน และแหวะนม ซึ่งทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายตัว จนแสดงออกมาเป็นอาการหงุดหงิด งอแง อารมณ์ไม่ดี ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้สิ่งรอบตัวของลูก หากคุณแม่พบว่าทารกท้องเสียหรือมีอาการเหล่านี้ คุณแม่สามารถปรึกษาคุณหมอถึงแนวทางการรักษา เพื่อให้อาการของลูกบรรเทาลงค่ะ

(* จากการสำรวจในกลุ่มแม่คนไทยที่มีลูกอายุ 0-12 เดือน, ช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.2548)

บทความที่แนะนำ

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner