ยิ่งลูกน้อยเติบโต ยิ่งจำเป็นต้องออกสู่โลกกว้างและพบปะผู้คนมากขึ้น อยากให้ลูก กล้าเข้าสังคมไม่เขินอาย การเล่นบทบาทสมมติจะช่วยได้ ทำอย่างไรมาดูกัน