ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เปิดโลกการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

Because newborn to 3 years old is the period of maximum brain development For the baby to be comfortable and ready to learn various things around him

Mothers come to know the symptoms that drag the child's development!

4 symptoms that may cause the child's development to stumble

These symptoms are more common in infants in the first year. Children will cry out. Irritability, bad mood, stomach discomfort resulting in development And learning various things All around had to halt.

  • Stomach discomfort

  • Bloating

  • Drew milk

  • Yell

Causes...

Digestive system is not fully functional, therefore, lactose and some milk proteins are not digested. And is passed into the large intestine Causing gas in the stomach Resulting in a baby with stomach discomfort.

 

Prepare to cope with the baby having symptoms ...

พบบทความน่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณแม่เตรียมรับมือพร้อมปกป้องลูกน้อยจากอาการไม่สบายท้องปรึกษาอาการไม่สบายท้อง และพัฒนาการลูกน้อย

ปรึกษาอาการไม่สบายท้อง และพัฒนาการลูกน้อย

พร้อมเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง...เมื่อท้องสบาย

เมื่อลูกน้อยสบายท้องก็พร้อมจะเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว แล้วคุณแม่สามารถดาวน์โหลดชุดเครื่องมือเพื่อกระตุ้น และเสริมสร้างพัฒนาการลูกน้อย ให้ครบทั้ง 4 ทักษะแห่งอัจฉริยภาพได้ที่นี่ ฟรี!!

 
 
 
 
 
 
 
 

บทความที่แนะนำ

EFB banner
Mobile efb banner
EFB banner

Leaving page banner