“ความพยายามอยู่ที่ไหน…นมก็อยู่ที่นั่นแหละ” แต่ไม่ว่าจะมากหรือน้อย เอนฟาเชื่อว่าคุณได้ทำหน้าที่แม่อย่างดีที่สุดแล้ว พบเคล็ดลับการให้นมแม่เพิ่มเติม คลิก https://goo.gl/whtebU