ก่อนให้ลูกออกไปเรียนรู้โลกใบใหญ่ มาเริ่มจากครอบครัวซึ่งเป็นสังคมแรกของลูก เพื่อให้ลูกเข้าใจในความสัมพันธ์ มีพื้นฐานในการก้าวสู่สังคมที่กว้างใหญ่ขึ้นต่อไป