การเก็บนมแม่อย่างถูกวิธี ทำได้อย่างไรบ้าง?

วิธีเก็บนมแม่ที่ง่าย สะดวก และมั่นใจได้มากที่สุดคือ การเก็บนมแม่ไว้ในตู้เย็น นั่นเอง เพราะเป็นการช่วยยืดอายุนมแม่ให้เก็บไว้ได้ยาวนานยิ่งขึ้น คุณแม่สามารถทำการเก็บน้ำนมได้โดยการบรรจุใส่ถุงเก็บนมแม่ก่อนนำเข้าตู้เย็น สำหรับตู้เย็นช่องธรรมดาที่ไม่มีของอื่นปน จะเก็บได้ราว 5 วัน ถ้าเก็บในช่องธรรมดาแต่มีของอื่นปนด้วยจะเก็บได้ 2-3 วัน เก็บไว้ในช่องแช่แข็งได้นานประมาณ 2 สัปดาห์ แต่ถ้าบ้านไหนมีตู้เย็นแบบประตูช่องแช่แข็งแยกจากประตูใหญ่ การเก็บนมแม่ไว้ในช่องแช่แข็งโดยไม่ปนกับอาหารอื่น วิธีเก็บนมแม่ด้วยวิธีนี้จะสามารถเก็บน้ำนมได้นานถึง 3 เดือน ถ้ามีอาหารอื่นปน จะเก็บได้ประมาณ 1-2 เดือน

กรณีที่ไม่มีตู้เย็น คุณแม่มือใหม่สามารถใช้วิธีเก็บนมแม่ไว้ในกระติกน้ำแข็งแทนได้ การเก็บน้ำนมจะใส่ในภาชนะสำหรับใส่อาหารแบบไหนก็ได้  หรือจะใช้วิธีเก็บนมแม่ด้วยถุงเก็บนมแม่โดยเฉพาะก็ได้ โดยเขียนวันเวลาที่ได้ปั๊มนมไว้บนภาชนะด้วย และควรแบ่งปริมาณน้ำนมให้พอดีกับมื้อหนึ่งที่ลูกกิน

ตารางสรุปวิธีเก็บนมแม่ในรูปแบบต่าง ๆ

สถานที่เก็บนมแม่

อุณหภูมิ

ระยะเวลาเก็บ

ตั้งทิ้งไว้

มากกว่า 25 C

1  ช.ม.

ตั้งทิ้งไว้

19-22 C

4 ช.ม.

กระติกใส่น้ำแข็ง

15 C

24 ช.ม.

ตู้เย็นช่องธรรมดา

0-4 C

5 วัน

ช่องแช่แข็งตู้เย็นประตูเดียว

อุณหภูมิไม่คงที่

2 สัปดาห์

ช่องแช่แข็งตู้เย็น 2 ประตู

-14 C

3 เดือน

ช่องแช่แข็งเย็นจัด ตู้เย็นชนิดพิเศษ

-19 C

6 เดือน