เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร สมาร์ทพลัส สูตร 3, 4 ขนาด 1.65 กก ครบ 2 กล่อง
หรือ เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร สมาร์ทพลัส สูตร 3, 4 ขนาดใดก็ได้ ครบ 1,300 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 23 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2560 หรือ จนกว่าสินค้าจะหมด

สาขาที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

เทสโก้ โลตัส 23 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
บิ๊กซี 30 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2560
เดอะมอลล์ 30 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2560
ร้านค้าทั่วไป 20 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2560