เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร สมาร์ทพลัส ขนาด 2.2 กก. ครบ 2 กล่อง (หรือซื้อขนาดใดก็ได้ครบ 1,600 บาท) รับฟรี สมาร์ทบาสเกตบอล

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่ วันนี้ - 21 กุมภาพันธ์ หรือจนกว่าของแถมหมด

สาขาที่ร่วมรายการ

ระยะเวลาโปรโมชั่น

เทสโก้ โลตัส 1 - 21 กุมภาพันธ์ 2561
บิ๊กซี 30 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2561
ร้านค้าท้องถิ่นทั่วไป 20 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2561