เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร เอพลัส สูตร 3 ขนาด 550 กรัม จำนวน 1 กล่อง

ระยะเวลา 1 - 30 กันยายน 2560

เงื่อนไขการใช้คูปอง

 1. กรุณามอบคูปองส่วนลดนี้ให้กับพนักงานแคลเลียร์ก่อนการชำระเงิน
 2. คูปองใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ระบุไว้บนคูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
 3. คูปองนีสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อยอดซื้อสินค้าที่ระบุบนคูปองถึงกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
 4. คูปองนี้ใช้ได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
 5. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

เมื่อซื้อนมผงเอนฟาโกร เอพลัส สูตร 3 ขนาด 1.65 กิโลกรัม จำนวน 1 กล่อง

ระยะเวลา 1 - 30 กันยายน 2560

เงื่อนไขการใช้คูปอง

 1. กรุณามอบคูปองส่วนลดนี้ให้กับพนักงานแคลเลียร์ก่อนการชำระเงิน
 2. คูปองใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าที่ระบุไว้บนคูปอง 1 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ เท่านั้น
 3. คูปองนีสามารถใช้เป็นส่วนลดได้ เมื่อยอดซื้อสินค้าที่ระบุบนคูปองถึงกำหนดยอดซื้อขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้
 4. คูปองนี้ใช้ได้ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา
 5. คูปองนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด หรือเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ