ดีเอชเอและเออาร์เอ...สารอาหารเพื่อสมองของลูกน้อย

       ดีเอชเอและเออาร์เอ คือกรดไขมันที่มีความจำเป็นต่อการเติบโตและพัฒนาการทางสมองของทารก เป็นส่วนประกอบของเยื่อหุ้มสมองและจอประสาทตา ร่างกายไม่สามารถสร้างดีเอชเอและเออาร์เอ ขึ้นมาได้ ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ซึ่งแหล่งอาหารของไขมันชนิดนี้คือ “นมแม่”  ซึ่งเป็นอาหารสำหรับเด็กทารกที่ดีที่สุด  ปลาทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลมอน และสาหร่ายทะเลบางชนิด
       จากผลการวิจัยพบว่าเด็กที่ได้รับดีเอชเอในปริมาณที่เหมาะสมคือ ดีเอชเอ 17 มก. และเออาร์เอ 34 มก.ต่อ 100 กิโลแคลอรี จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดี ที่พิสูจน์แล้วจาก  5 งานวิจัย ดังนี้ 

  1. การแก้ปัญหาที่ดีกว่าในเด็ก 9 เดือน  -  แสดงถึงการมีทักษะในการวางแผน จดจ่อจดจำ และมีสมาธิ  (Reference : Drover JR, et al. Child Development.2009;80:1376-84)

  2. การมองเห็นที่ดีกว่า  - การมองเห็นที่ชัดเจนส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ ช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งรอบตัวได้ดี  (Reference :    Morale SE, et al. Early Hum Dev.2005;81:197-203)

  3. ระดับสติปัญญาที่สูงกว่าในเด็ก 18 เดือน  - แสดงถึงการมีทักษะการแก้ปัญหา ภาษา และการเข้าสังคมได้ดี (Reference : Birch EE, et al. Dev Med Child Neurol.2000;42:174-181)

  4. ทักษะการสื่อสารที่ดีเทียบเท่าเด็กที่ดื่มนมแม่  - แสดงถึงทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล คำนวณ คำศัพท์ และการตัดสินใจดี  (Reference : Birch EE, et al. Early Human Dev.2007;83:279-284)

  5. ระยะเวลาจดจ่อ และมีสมาธิเพิ่มขึ้น 21%  -  การมีสมาธิยาวนานขึ้น ทำให้ทารกมีพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และการสื่อสารดีขึ้น  (Reference : Colombo J,et al.Pediatr Res,2011; 70; 406-410.)

       สำหรับเด็กแรกเกิด-6 เดือน มีความสามารถในการสังเคราะห์กรดไขมันดีเอชเอและเออาร์เอ จำกัด ประกอบกับอาหารหลักของเด็กวัยนี้คือ “นมแม่” แหล่งอาหารสำคัญของเด็กวัยนี้จึงต้องได้รับจากนมแม่เป็นหลัก
       
มีการศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับกรดไขมันตัวนี้ไม่เพียงพอในช่วงที่สมองกำลังเริ่มพัฒนา จะทำให้ระดับสติปัญญาของเด็กลดลง  ดังนั้น แม่ที่ให้นมลูกจึงควรให้ความสำคัญกับการให้ร่างกายตนเองได้รับดีเอชเออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระยะ 3 เดือนแรกของการให้นมลูก เพราะหากแม่ได้รับดีเอชเออย่างเพียงพอ ลูกน้อยที่กินนมแม่ก็จะได้รับดีเอชเออย่างเพียงพอไปด้วย  ซึ่งคุณแม่สามารถดื่มนมสูตรสำหรับแม่ให้นมบุตร ที่มีการเติมดีเอชเอลงไปในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของคุณแม่ด้วย เพื่อพัฒนาการ 360°อัจฉริยะรอบด้านของลูกน้อยค่ะ