คุณแม่ลองสังเกตอาการหลังกินนมของลูกว่ามีอาการไม่สบายท้องเหล่านี้หรือไม่

  • ร้องไห้โยเย ร้องกวน ทำท่าไม่สบายตัวหลังกินนม

  • อาเจียนบ่อย

  • แหวะนมบ่อยๆ

  • ถ่ายอุจจาระแข็ง

  • ท้องเสียบ่อยๆ

  • แน่นท้อง มีลม มีแก๊สในท้อง

  • ท้องอืด ท้องป่องบ่อยๆ

  • ผายลมบ่อย

  • ตื่นเร็ว นอนยาก นอนหลับไม่สนิท (เพราะไม่สบายท้อง)

       หากลูกน้อยของคุณแม่มีอาการใดอาการหนึ่ง แสดงว่าลูกอาจจะมีปัญหากับการย่อยนม คุณแม่สามารถสามารถหาวิธีรับมือและแก้ไขอาการไม่สบายท้องเหล่านี้ของลูกได้ เช่น ปรับท่าการให้นมที่ป้องกันลูกกลืนลมเข้าท้อง ไล่ลมหลังลูกอิ่มนม เป็นต้น หากอาการไม่ดีขึ้น ลองเปลี่ยนมากินนมสูตรย่อยง่าย อาจช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ค่ะ

คุณแม่ทราบวิธีรับมือที่ถูกต้องแล้ว ใช่หรือไม่ ค้นหาคำตอบ คลิก!