ปัญหาท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวนและแหวะนมพบได้บ่อยในทารกขวบปีแรก ซึ่งสร้างความกังวลให้คุณแม่มือใหม่ อีกทั้งยังส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กและการเรียนรู้ของเด็กด้วย เพราะเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้จะโยเย หงุดหงิด ร้องกวน อารมณ์ไม่ดี เพราะไม่สบายท้อง จึงไม่พร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากระบบย่อยยังพัฒนาไม่สมบูรณ์และนมสูตรปกติ คือ นมที่มีโปรตีนโมเลกุลใหญ่ ซึ่งเป็นโปรตีนที่ไม่ผ่านการย่อยใดๆ จึงทำให้ย่อยยากโปรตีนที่ถูกย่อยไม่หมดจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้ใหญ่ย่อยจึงทำให้เกิดแก๊สในท้องของเด็ก

การแก้ปัญหาลูกท้องอืด ท้องเสีย ร้องกวนและแหวะนมที่ตรงจุดที่สุด คือการให้เปลี่ยนนมเป็นสูตรย่อยง่ายซึ่งมีคุณสมบัติ :

  • นมที่มีโปรตีนผ่านการย่อยบางส่วน (Partially Hydrolyzed Protein) ทำให้โปรตีนมีขนาดเล็กลง จึงย่อยง่าย ทำให้โปรตีนถูกดูดซึมได้ดีขึ้น ทั้งยังช่วยควบคุมไม่ให้โปรตีนขนาดใหญ่ผ่านไปสู่ลำไส้ใหญ่ด้วย

  • มีปริมาณน้ำตาลแลคโตสเพียง 20% ของนมสูตรปกติช่วยลดอาการท้องเสียจากภาวะย่อยแลคโตสผิดปกติ ซึ่งการมีน้ำตาลแลตโตสในปริมาณน้อย  มีข้อดีคือทำให้ระบบทางเดินอาหารของทารกเกิดความคุ้นเคยกับการย่อยและดูดซึมแลคโตส

  • มีสารอาหารสำคัญต่อสมอง ได้แก่ ดีเอชเอ และเออาร์เอ ที่มีผลการวิจัยรับรองว่าช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง

  • ลดอาการท้องเสียจากการย่อยแลคโตสผิดปกติได้

  • ช่วยคงลักษณะอุจจาระของเด็กให้อ่อนนุ่ม

       มีงานวิจัยทางการแพทย์ระบุว่านมสูตรย่อยง่ายช่วยแก้อาการไม่สบายท้อง ท้องอืด ร้องกวน แหวะนมได้ใน 24 ชั่วโมง โดยลดอาการไม่สบายท้องได้ถึง 31%  ลดอาการท้องอืดได้ 26 % ลดอาการร้องกวนได้  33 %  ลดอาการแหวะนมได้ 36%  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่สบายท้องดังกล่าว ลูกน้อยควรกินนมสูตรย่อยง่ายต่อเนื่องจนครบอายุ 1 ปี

ดูบทสัมภาษณ์คุณหมอ ไขปัญหาลูกน้อยไม่สบายท้อง คลิก!