เพราะการที่คุณพ่อคุณแม่เน้นให้ลูกฉลาดทางด้านวิชาการอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ สำหรับโลกยุคใหม่ แต่ต้องเน้นให้ลูกเป็นเด็กเก่ง ดี มีความสุข และเป็นที่รักของคนรอบข้าง ซึ่งทำได้ด้วยการพัฒนาสมองลูกให้มีความสมดุลย์อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Brain) โดยไม่เน้นไปที่ความฉลาดด้านใดด้านหนึ่ง

การที่สมองสามารถทำงานอย่างเป็นองค์รวม ซึ่งนำไปสู่การมี 360° อัจฉริยะรอบด้าน สามารถวัดได้จาก 4 ทักษะแห่งอัจฉริยภาพ ของลูกน้อยคือ ฉลาดเรียนรู้ ฉลาดเคลื่อนไหว ฉลาดสื่อสาร และฉลาดอารมณ์

ฉลาดเรียนรู้

- ทักทายเมื่อลูกดิ้น

- ให้ลูกฟังเพลงที่มีจังหวะช้าๆ

ฉลาดเคลื่อนไหว

- นั่งเก้าอี้โยก หรือออกกำลังกาย จะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองลูกน้อย ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

ฉลาดสื่อสาร

- พูดคุยกับลูกในครรภ์ ช่วยพัฒนาเซลล์สมองลูก และทำให้ลูกน้อย คุ้นเคยกับคำต่างๆ

ฉลาดด้านอารมณ์

- ทำกิจกรรมที่ทำให้ คุณแม่สงบ เช่น อ่านหนังสือ

ฉลาดเรียนรู้

- ยิ้มแย้ม มองสบตา เล่นพูดคุยกับลูก

- ให้ลูกดูสิ่งของที่มีสีสันตัดกันชัดเจน เช่น สีขาว-ดำ-แดง

- เขย่าของเล่นที่ส่งเสียงดังกรุ๋งกริ๋งให้ลูกฟัง

ฉลาดเคลื่อนไหว

- จัดที่ที่ปลอดภัยให้ลูกหัดคว่ำ คืบ

- จับข้อมือดึงให้ลูกลุกนั่ง ลูกจะยกศีรษะตั้งขึ้นได้ ซึ่งจะเป็นการพัฒนากล้ามเนื้อคอและหลัง

ฉลาดสื่อสาร

- พูดคุยทำเสียงต่างๆ และร้องเพลงให้ลูกฟัง

- ให้ลูกเล่นของเล่นที่บีบหรือเขย่าแล้วเกิดเสียง เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง

ฉลาดด้านอารมณ์

- ตอบสนองลูกอย่างรวดเร็ว เมื่อลูกร้องไห้จะทำให้ลูกกังวลน้อยลง ซึ่งช่วยปูพื้นฐานความฉลาดทางอารมณ์ของลูก

- เล่นกับลูก เช่น การเล่นจั๊กจี้ที่ข้างเอว จะทำให้ลูกหัวเราะอารมณ์ดี

ฉลาดเรียนรู้

- ให้เล่นสิ่งที่มีลักษณะพื้นผิวต่างกัน เช่นหยาบ อ่อน แข็ง

- ให้ลูกเล่นหาของที่ซ่อนไว้

ฉลาดเคลื่อนไหว

- หัดให้ลูกใช้นิ้วหยิบจับของกินชิ้นเล็กเข้าปาก เช่น ข้าวสุก มะละกอหั่น

- เรียกลูกและชูของเล่นให้ลูกสนใจเพื่อลุกขึ้นจับ

ฉลาดสื่อสาร

- สอนให้ลูกพูดคำง่ายๆ เช่น ปา-ปา มา-มา

- สอนคำเรียกอวัยวะให้ลูกรู้จัก

- อ่านหนังสือให้ลูกฟังบ่อยๆ

ฉลาดด้านอารมณ์

- กระตุ้นประสาทสัมผัสที่เท้าลูก ด้วยวัตถุที่มีพื้นผิวต่าง ๆ ทำให้ลูกอารมณ์ดี

- ชมลูกเมื่อลูกทำอะไรบางอย่างได้สำเร็จ

ฉลาดเรียนรู้

- ให้ลูกเล่นฝึกจับคู่สิ่งของ

- ให้ลูกเล่น ใช้ความคิดพลิกแพลงกับสิ่งของภายในบ้าน

ฉลาดเคลื่อนไหว

- ชวนลูกเล่นต่อบล็อกบ่อยๆ

- ให้ลูกโยน-รับลูกบอล

- ให้ลูกหัดตักอาหารด้วยตนเอง

ฉลาดสื่อสาร

- พูดกับลูกบ่อยๆ พูดช้าๆ ชัดถ้อยชัดคำ และสบตาลูกขณะพูด

- เรียกชื่อสิ่งของที่เห็นให้ลูกฟังบ่อยๆ

- อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนทุกคืน

ฉลาดด้านอารมณ์

- ฝึกให้ช่วยเหลือตัวเอง เช่น ขับถ่ายเป็นที่

- ให้ลูกมีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่างๆ ในบ้าน เช่น เก็บของเล่น

- สอนให้รู้จักทักทาย ขอบคุณ และขอโทษในเวลาที่เหมาะสม

ฉลาดเรียนรู้

- หาภาพที่มีสี รูปทรงต่างๆ และให้ลูกเลือกว่าอะไรไม่เข้าพวก เพราะอะไร

- ให้ลูกจัดเรียงสิ่งของจากความสูง-เตี้ย หรือ ความใหญ่-เล็ก

ฉลาดเคลื่อนไหว

- ให้ลูกปีนป่ายเครื่องเล่น

- ชวนลูกทำกิจกรรมร้อยลูกปัด ปั้นดินน้ำมัน

- ชวนลูกเดินบนที่แคบๆ เช่น เดินบนเส้นที่วาดบนพื้น

ฉลาดสื่อสาร

- ให้ลูกดูภาพ แล้วลองให้ลูกเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับภาพที่เห็นให้ฟัง

- ชวนลูกพูดคุย โดยบอกความรู้สึกของคุณแม่ เช่น มีความสุข และให้ถามลูกกลับว่าลูกรู้สึกอย่างไร

ฉลาดด้านอารมณ์

- ให้ลูกช่วยทำงานบ้าน เช่น กวาดบ้าน จัดโต๊ะ

- พูดชมเมื่อลูกทำสิ่งที่แม่บอกให้ทำได้

- สอนลูกให้รู้จักเอื้อเฟื้อ แบ่งปันของเล่นกับเพื่อน